Magyar műhely

Magyar műhely

Magyar műhely

Műhelyvezető: Laczkó Krisztina

Irodalmi kabinet: Förköli Gábor, Vaderna Gábor

Nyelvészeti kabinet: Ballagó Júlia, Laczkó Krisztina, Tátrai Szilárd

Műhelytitkár: Kmetty Klaudia (klaudiakmetty@gmail.com)

Felvételizőknek

Az Eötvös Collegium Magyar műhelye a Collegium egyik legnagyobb tradícióval rendelkező szakmai műhelye. Elsődleges feladata, hogy felkarolja azokat a tehetséges, magyar nyelv és irodalom diszciplínáihoz tartozó – illetve az irodalom- és kultúratudományos, valamint nyelvtudományos kutatás iránt érdeklődő – BA, MA vagy osztatlan tanári képzésben részt vevő hallgatókat, akik aktív részeseivé szeretnének válni az ELTE tudományos életének.

A Műhelyről

A műhely legfontosabb célja, hogy a Collegium hagyományainak megfelelően hatékonyan támogassa a legtehetségesebb hallgatók szakmai-tudományos fejlődését, lehetőséget adjon a termékeny tudományos diskurzust biztosító műhelymunkára, és ideális légkört biztosítson ahhoz, hogy a műhely tagjai az egyetemi képzés nyújtotta lehetőségeken túl a legteljesebb mértékben elmélyüljenek az egyes diszciplínákban.

A Magyar műhely a tagok érdeklődésének megfelelően két kabinettel működik: az Irodalmi Kabinettel, Förköli Gábor és Vaderna Gábor tanár urak vezetésével, illetve a Nyelvészeti Kabinettel, Laczkó Krisztina tanárnő vezetésével, aki a Magyar műhely egészének vezetője, illetve a Collegium aligazgatója is. A két kabinet működése azonban egyáltalán nem szigetelődik el egymástól, ugyanis a műhely tagjai rendszerint részt vesznek mind az irodalmi, mind pedig a nyelvészeti kurzusokon, hiszen a két tudományterület között megannyi átjárás, érintkezési pont lehetséges, az egyik nem művelhető magas szinten a másik alapos ismerete nélkül.

A Magyar műhely arra törekszik, hogy minél változatosabb lehetőségeket biztosítson a tudományos elmélyülésre. Ennek egyik legfontosabb módja a műhelykurzusok szervezése. Állandó műhelykurzusunk a Vitakör elnevezést viseli, amely valódi műhelymunka színtere: a heti rendszerességgel összehívott alkalmakon egy-egy műhelytag aktuális kutatási témáját vitatjuk meg, sok esetben meghívott vendég, a téma valamely jeles szakértője jelenlétében, illetve olyan problémafelvetéseket helyezünk a diskurzus középpontjába, amelyek valamely irodalom-, kultúra- vagy nyelvtudományi, illetve más, a műhelytagságot foglalkoztató felvetés köré szerveződnek.

A Magyar műhely minden félévben neves egyetemi oktatókat keres meg olyan szemináriumok megtartására, amelyeknek tematikája a műhelytagok érdeklődéséhez igazodik, ezzel teremtve lehetőséget arra, hogy egy-egy témakörben minél átfogóbb ismeretekre tehessenek szert.

A kis létszámú szemináriumok mellett azonban legalább ugyanilyen fontos az is, hogy a tudományos élet más színterein is minél nagyobb gyakorlatot szerezzenek a műhelytagok. Ennek megfelelően éves, illetve kétéves rendszerességgel szervezünk – nem csupán az Eötvös collegisták, hanem más egyetemek hallgatói számra is nyitott – tudományos konferenciákat. A Collegium falai kétévente adnak otthont a Magyar műhely tematikus konferenciájának: 2022-ben Közelítések a szöveghez, 2020-ban Határok és határátlépések, 2018-ban Perspektívák, 2016-ban Találkozások, 2014-ben Átjárások–áthallások, 2012-ben pedig Esztétika–Etika–Politika címmel rendeztünk műhelykonferenciát.

Mivel azt szeretnénk, hogy a fiatal kutató- és tanárjelölteknek ne azonnal egy „nagy” konferencián kelljen megtartaniuk első konferenciaelőadásukat, ezért 2013 óta minden év májusában megszervezzük a kifejezetten elsőéves egyetemistáknak szóló Juvenália minikonferenciát, ahol a résztvevők családias körülmények között, mégis szakmai közönség előtt számolhatnak be az első egyetemi évükben végzett kutatásuk eredményeiről.

A Magyar műhely számára kiemelten fontos a fiatal műhelytagok segítése, első lépéseik támogatása. Évek óta jól működő tutorálási rendszerünkben a felvételi után minden elsőéves kap maga mellé egy felsőbb éves tutort, aki egy éven át segít neki eligazodni a szakkollégiumi létben, elvezeti első önálló kutatási témájának a megtalálásához, és segít neki felkészülni az tanév végi Juvenália konferenciára is. A tutori rendszer azonban nem csupán szakmai segítséget jelent a legfiatalabbaknak – hozzájárul a Műhely közösségének összekovácsolódásához is. A Magyar műhely ugyanis nemcsak inspiratív szakmai közegként, de baráti közösségként is működik.

A Magyar műhely szabályzata innen érhető el, curriculuma pedig innen.

Facebook-oldal https://www.facebook.com/magyarmuhely/

Műhelytagok

Név Szak Felvétel éve
Árvay Kata Emese magyar nyelv és irodalom MA 2019
Balázs Bálint Tibor ókori nyelvek és kultúrák BA 2022
Beke Sára Dorottya magyar BA 2021
Bersán Bernadett Andrea irodalom- és kultúratudomány MA 2023
Blaskovics Ákos elméleti nyelvészet BA 2020
Duda Dániel magyar BA 2023
Dudra Zsófia magyar BA 2023
Erdei Boglárka magyar BA 2023
Helmrich Márton magyar-történelem OT 2022
Kempf Emese magyar-német OT 2023
Kmetty Klaudia Közép-Európa tanulmányok MA 2020
Kőhegyi András magyar BA 2022
Kőszegi Áron magyar nyelv és irodalom MA 2019
László István irodalom- és kultúratudomány MA 2020
Ráday Zsófia irodalom- és kultúratudomány MA 2019
Rózsás Ráhel Írisz magyar BA 2022
Sebestyén Kristóf magyar BA 2022
Székely Tímea magyar BA 2022
Szesztay Ajnácska magyar-német OT 2022
Tarnai Csillag fordító és tolmács MA 2018
Varga Borbála Kincső magyar BA 2021
Vincze Franciska magyar BA 2023
Wolosz Mária magyar BA 2023

Senior műhelytagok

Név Doktori program
Bajzát Tímea Borbála ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola; Magyar nyelvészet doktori program, Leíró nyelvészet alprogram
Farkas Flóra ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola; A magyar barokk doktori program
Hajdu Ildikó ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola; A magyar barokk doktori program
Kovács Dominik ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola; Magyar és európai felvilágosodás program
Kovács Viktor ELTE BTK Irodalomtudományi Doktor Iskola; Magyar és európai felvilágosodás program
Kőszeghy Ferenc ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola; 1945 utáni magyar irodalom program
Nyerges Csaba ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola; 1945 utáni magyar irodalom program
Rákóczy Krisztina Fanni ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola; Többnyelvűség az 1550 előtti magyar költészetben és máshol Európában program
Szabadhegyi Anna ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola; Összehasonlító irodalomtudomány program

A MAGYAR MŰHELY ALUMNUSAI:

Ádám Zsófia, Balga Nóra, Ballagó Júlia, Ballagó Márton, Barcsi Esztella, Barcza Zsigmond Tádé, Barna Orsolya, Bass Judit, Bátori Anna, Beszkid Judit, Boros Mirjam, Bucsics Katalin, Cser Nóra, Daróczi Jakab, Demeczky Ádám, Dobszay Balázs, Evellei Kata, Fazekas Boglárka, Fodor Orsolya, Förköli Gábor, Fülöp Barnabás, Gintli Fruzsina, Gór Zsófia, Gyöngyösi Megyer, Győrfi Laura, Hajdú Anna, Hantó Réka, Hauber Kitti, Havasi Zsuzsanna, Hercsel Adél, Hrozik Adél, Hünlich Emma, Inzsöl Kata, Káplár Péter, Kazsimér Soma, Kedves Lilla, Kerti Anna Emese, Kis Orsolya, Kiss Dóra, Kustos Júlia, Kovács Györgyi, Kovács Veronika, Kukri Márta, Kutor András, Lengyel Imre Zsolt, Lisztóczki Péter, Lung Laura, Machó Zsófia, Máhr Borbála, Markó Anita, Magyary Anna, Melhardt Gergő, Mokos Judit, Molnár Napsugár, Mosza Diána, Muntag Vince, Muraközy Virág, Papp Ágnes Veronika, Pásztor Diána, Petykó Márton, Pipicz Andrea, Rab Fanni, Rédey János, Réder Ferenc, Róth Judit, Sebestyén Ádám, Szabó Adrienn, Szabó Csanád, Szabó Gergely, Szandtner Veronika, Szemes Botond, Szilvási Viktória, Takács Dóra Ildikó, Tardy Anna, Tóth-Czifra Júlia, Tóth Károly, Tóth Márton, Tóth Szilárd, Török Márk, Török Tímea, Ugrin Bálint József, Ungvári Sára, Varga Kitti, Varga Nóra, Varga Virág, Voloncs Attila, Zöllner Anna Júlia

Kurzusaink

2023/24/2 Nemes Z. Márió H. P. Lovecraft poszthumanista olvasatai
2023/24/2 Bodó Csanád Szemiotika, antropológiai nyelvészet
2023/24/2 Vaderna Gábor Vitakör
2023/24/1 Bajzát Tímea Bevezetés a nyelvészeti kutatásokba
2023/24/1 Simon Gábor Kognitív poétikai kutatások
2023/24/1 Lengyel Imre Zsolt Az irodalom(tudomány) mint társadalmi gyakorlat
2023/24/1 Vaderna Gábor Vitakör

Korábbi műhelykurzusaink itt érhetőek el.

KIMAGASLÓ EREDMÉNYEK

OTDK

Név OTDK Tagozat Helyezés
Árvay Kata Emese XXXVI. OTDK (2023) Kognitív nyelvészet és pragmatika III.
Barcza Zsigmond Tádé XXXVI. OTDK (2023) Kortárs magyar irodalom III.
Blaskovics Ákos XXXVI. OTDK (2023) Alkalmazott nyelvészet, fonetika, pszicholingvisztika, pragmatika I., különdíj
Hajdu Ildikó XXXVI. OTDK (2023) Régi magyar(országi) irodalom I.
Kmetty Klaudia XXXVI. OTDK (2023) Germanisztika és néderlandisztika I. I., különdíj
Kőszegi Áron XXXVI. OTDK (2023) Szociolingvisztika, antropológiai nyelvészet különdíj
László István XXXVI. OTDK (2023) Kortárs magyar irodalom II.
Nyerges Csaba XXXVI. OTDK (2023) Összehasonlító irodalomtudomány I. II.
Szabadhegyi Anna XXXVI. OTDK (2023) Összehasonlító irodalomtudomány I. I.
Bajzát Tímea Borbála XXXV. OTDK (2021) Kognitív nyelvészet és pragmatika I.
Kovács Dominik XXXV. OTDK (2021) Színháztudomány Különdíj
Kovács Viktor XXXV. OTDK (2021) Színháztudomány III.
Kőszeghy Ferenc XXXV. OTDK (2021) Kortárs magyar irodalom I.
Tarnai Csillag XXXV. OTDK (2021) 20. századi magyar irodalom I. Különdíj
Bajzát Tímea Borbála XXXIV. OTDK (2019) Általános, leíró és kognitív nyelvészet I., különdíj
Ballagó Júlia XXXIV. OTDK (2019) Alkalmazott nyelvészet, fonetika, pszicholingvisztika, pragmatika I., különdíj
Havasi Zsuzsanna XXXIV. OTDK (2019) Nyelvtörténet I.
Kerti Anna Emese XXXIV. OTDK (2019) Ókortudomány I. Klasszika-filológia II.
Kovács Dominik XXXIV. OTDK (2019) Színház és dráma I., különdíj
Kovács Viktor XXXIV. OTDK (2019) Színház és dráma III., különdíj
Kőszeghy Ferenc XXXIV. OTDK (2019) 18–19. századi magyar irodalom I.
Kukri Márta Mária XXXIV. OTDK (2019) Német nyelvű, holland és skandináv irodalom III.
Farkas Flóra XXXIII. OTDK (2017) Régi magyar irodalom I.
Havasi Zsuzsanna XXXIII. OTDK (2017) Diskurzuselemzés és társadalmi nemek nyelvészete I.
Szabó Gergely XXXIII. OTDK (2017) Szociolingvisztika I.
Mosza Diána XXXIII. OTDK (2017) A 20. század második felének magyar irodalma II.
Szemes Botond XXXIII. OTDK (2017) Kortárs magyar irodalom II.
Ballagó Júlia XXXIII. OTDK (2017) Diskurzuselemzés és társadalmi nemek nyelvészete III.
Magyary Anna XXXIII. OTDK (2017) Kortárs magyar irodalom I.
Varga Nóra XXXIII. OTDK (2017) Színháztudomány II.
Csete Soma XXXIII. OTDK (2017) A 20. század második felének magyar irodalma III.
Muntag Vince XXXII. OTDK (2015) Színháztudomány I.
Szabó Gergely XXXII. OTDK (2015) Szociolingvisztika I.
Szemes Botond XXXII. OTDK (2015) A XX. század első felének magyar irodalma I. II., különdíj
Melhardt Gergő XXXII. OTDK (2015) A XX. század első felének magyar irodalma II. III.
Varga Nóra XXXII. OTDK (2015) Színháztudomány III.
Ádám Zsófia XXXII. OTDK (2015) Filozófia III.
Evellei Kata XXXI. OTDK (2013) Szövegtan, stilisztika, alkalmazott nyelvészet I.
Muntag Vince XXXI. OTDK (2013) Dráma és színház I.
Tardy Anna XXXI. OTDK (2013) Modern magyar irodalom I.
Petykó Márton XXXI. OTDK (2013) Szemantika, pragmatika, diskurzuselemzés, kognitív nyelvészet II.
Takács Dóra XXXI. OTDK (2013) Kortárs magyar irodalom III.
Inzsöl Kata XXXI. OTDK (2013) Modern magyar irodalom Különdíj
Tóth-Czifra Júlia XXX. OTDK (2011) Modern magyar irodalom I.
Bátori Anna XXX. OTDK (2011) Klasszikus magyar irodalom II.
Bucsics Katalin XXX. OTDK (2011) Kortárs magyar irodalom II.
Petykó Márton XXX. OTDK (2011) Alkalmazott nyelvészet II.
Petykó Márton XXX. OTDK (2011) Pszicholingvisztika, kognitív nyelvészet, beszédkutatás II.
Lengyel Imre Zsolt XXIX. OTDK (2009) A XX. század első felének magyar irodalma I., különdíj
Förköli Gábor XXIX. OTDK (2009) Régi magyar irodalom III., különdíj

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj (2017 előtt Köztársasági Ösztöndíj)

NFÖ-ösztöndíjasok listája

Konferenciák

(Részletek az egyes konferenciák nevére kattintva érhetők el.)

X. Juvenália Konferencia (2023. május 12.) – Fotók

Közelítések a szöveghez (2022. november 18–19.) – Fotók

IX. Juvenália Konferencia (2022. május 6.) – Fotók

VIII. Juvenália Konferencia (2021. május 7.)

Határok és határátlépések (2021. február 25–27.)

VII. Juvenália Konferencia (2019. május 10.)

Perspektívák: Irodalom, nyelv, kultúra (2018. november 16.)

VI. Juvenália Konferencia (2018. május 11.)

V. Juvenália Konferencia (elsőéves egyetemistáknak)  (2017. május 12.) — Fotók

Találkozások – Konferencia a Magyar műhelyben  (2016. november 18–19.) — Fotók

IV. Juvenália Konferencia (2016. május 6.)  — Fotók

III. Juvenália Konferencia (2015. május 8.)  — Fotók

Átjárások–áthallások (2014. november 7–9.)  — Fotók

II. Juvenália Konferencia (2014. május 9.)

Juvenália Konferencia (2013. április 26.)

Esztétika–Etika–Politika (2012. november 3–4.)

Kiadványok

Tanulmányok a deixisről
szerk. Laczkó Krisztina, Tátrai Szilárd, ELTE Eötvös József Collegium Budapest, 2022.
A teljes kötet elérhető ide kattintva.

Perspektívák: irodalom, nyelv, kultúra
szerk. Kazsimér Soma Balázs, Kerti Anna Emese, ELTE Eötvös József Collegium Budapest, 2021.
A teljes kötet elérhető ide kattintva.

Líra, poétika, diskurzus
szerk. Laczkó Krisztina, Tátrai Szilárd, ELTE Eötvös József Collegium Budapest, 2021.
A teljes kötet elérhető ide kattintva.

Juvenália: hat–hét
szerk. Szabó Csanád, Ungvári Sára, ELTE Eötvös József Collegium, Budapest, 2020.
A teljes kötet elérhető ide kattintva.

Kontextualizáció és metapragmatikai tudatosság
szerk. Laczkó Krisztina, Tátrai Szilárd, ELTE Eötvös József Collegium Budapest, 2019.
A teljes kötet elérhető ide kattintva.

Találkozások
szerk. Ballagó Júlia, Havasi Zsuzsanna, Budapest, Eötvös Collegium, 2018.
A teljes kötet elérhető ide kattintva.

Juvenália: négy–öt
szerk. Havasi Zsuzsanna Kazsimér Soma Balázs, Budapest, Eötvös Collegium, 2018.
A teljes kötet elérhető ide kattintva.

Átjárások-áthallások
szerk. Hantó Réka, Muntag Vince, Melhardt Gergő, Varga Nóra, Budapest, Eötvös Collegium, 2016.
A teljes kötet elérhető ide kattintva.

Juvenália: kettő–három
szerk. Melhardt Gergő, Szabó Gergely, Budapest, Eötvös Collegium, 2016.
A teljes kötet elérhető ide kattintva.

Elmélet és módszer
szerk. Laczkó Krisztina, Tátrai Szilárd, Budapest, Eötvös Collegium, 2014.
A teljes kötet elérhető ide kattintva.

Juvenália: egy
szerk. Szilvási Viktória, Varga Nóra, Budapest, Eötvös Collegium, 2014.
A teljes kötet elérhető ide kattintva.

Hétfő este a Ménesi úton: Tizenhat beszélgetés kortárs írókkal
szerk. Förköli Gábor, Gintli Tibor, Inzsöl Kata, Budapest, Eötvös Collegium, 2013.
A teljes kötet elérhető ide kattintva.

Esztétika–Etika–Politika
szerk. Gyöngyösi Megyer, Inzsöl Kata, Budapest, Eötvös Collegium, 2013.
A teljes kötet elérhető ide kattintva.

Az ismert és az elismert
szerk. Lengyel Imre Zsolt, Budapest, Ráció Kiadó, 2009.

VENDÉGEINK – 2015-TŐL:

(részletek az egyes események címére kattintva érhetők el)

Nyelvészeti önképzőkör” című előadás-sorozat:

2015. október 15. – Bodó Csanád: Nyelv és dzsender

2015.november 19. – Ladányi Mária: Zsilka János szerves-dialektikus nyelvelmélete: jellemzők és előremutató vonások

2015. december 3. – Heltai János Imre: „Ha kérdeznek valamit, hogy ezt csináld, akkor csá” – Roma/cigány fiatalok beszédmódjai és iskolai esélyei

2016. február 23. – Dér Csilla Ilona: Diskurzusjelölők a magyar spontán beszédben

2016. március 8. – Pléh Csaba: A nyelv információelméleti megközelítése – Magyar pszicholingvisztikai példák a szófelismerés, az alaktan és a szótári szerveződés területéről

2016. április 5. – Domonkosi Ágnes: A társas deixis változatai és működése

2016. október 3. – Kugler Nóra: A természetes episztemológia és a nyelvészeti kategóriáka>

2016. december 12. – Kuna Ágnes: A nyelv története a szövegtípusok története (?)

Irodalmi kerekasztal-beszélgetés:

2015. december 4. – Péterfy Gergely, Tátrai Szilárd, Vaderna Gábor: „Élve boncolás” – beszélgetés a Kitömött barbár című regényről

2018. október 2. – Ballagó Júlia, Imrényi András, Kugler Nóra, Ladányi Mária, Markó Alexandra, Tátrai Szilárd, Tolcsvai Nagy Gábor – Beszélgetés a Nyelvtan című átfogó magyar grammatikáról (Tolcsvai Nagy Gábor, szerk. Nyelvtan, A magyar nyelv kézikönyvtára 4. Osiris Kiadó, Budapest, 2017.)

A korábbi évek vendégei:

Áfra János, Bajtai András, Balázs Attila, Dragomán György, Dunajcsik Mátyás, Erdős Virág, Esterházy Péter, Evellei Kata, Farkas Tamás, Ferdinandy György, Garaczi László, Gósy Mária, Görgey Etelka, Haader Lea, Háy János, Jákfalvi Magdolna, Kabai Lóránt, Karafiáth Orsolya, Kemény István, Krasznahorkai László, Krusovszky Dénes, Kukorelly Endre, Kulcsár Szabó Ernő, Laczkfi János, Laczkó Krisztina, Ladányi Mária, Madas Edit, Márton László, Mártonfi Attila, Mészáros Péter, Nádasdy Ádám, Nemes Z. Márió, Palkó Gábor, Parti Nagy Lajos, Pintér Béla, Radnóti Sándor, Simon Gábor, Spiró György, Szabó T. Anna, Szathmári István, Szentgyörgyi Rudolf, Szilágy Márton, Szirák Péter, Szvoren Edina, Tátrai Szilárd, Tellér Gyula, Tolcsvai Nagy Gábor, Tóth Krisztina, Vámos Miklós, Visky András, Závada Pál