Magyar műhely

Magyar műhely

MŰHELYVEZETŐ: LACZKÓ KRISZTINA
IRODALMI KABINET: FÖRKÖLI GÁBOR, VADERNA GÁBOR
NYELVÉSZETI KABINET: BALLAGÓ JÚLIA, LACZKÓ KRISZTINA, TÁTRAI SZILÁRD

Műhelytitkár: 

Hajdu Ildikó (ild.hajdu@gmail.com)

A MŰHELYRŐL

Az Eötvös Collegium Magyar műhelye a Collegium egyik legnagyobb tradícióval rendelkező szakmai műhelye. A műhely legfontosabb célja, hogy a Collegium hagyományainak megfelelően hatékonyan támogassa a legtehetségesebb hallgatók szakmai-tudományos fejlődését, lehetőséget adjon a termékeny tudományos diskurzust biztosító műhelymunkára, és ideális légkört biztosítson ahhoz, hogy a műhely tagjai az egyetemi képzés nyújtotta lehetőségeken túl a legteljesebb mértékben elmélyüljenek az egyes diszciplínákban.

A Magyar műhely a tagok érdeklődésének megfelelően két kabinettel működik: az Irodalmi Kabinettel, Förköli Gábor és Vaderna Gábor tanár urak vezetésével, illetve a Nyelvészeti Kabinettel, Laczkó Krisztina tanárnő vezetésével, aki a Magyar műhely egészének vezetője, illetve a Collegium aligazgatója is. A két kabinet működése azonban egyáltalán nem szigetelődik el egymástól, ugyanis a műhely tagjai rendszerint részt vesznek mind az irodalmi, mind pedig a nyelvészeti kurzusokon, hiszen a két tudományterület között megannyi átjárás, érintkezési pont lehetséges, az egyik nem művelhető magas szinten a másik kellően alapos ismerete nélkül. Így a két kabinet tagjai csak az alapján különböztethetők meg, hogy egyéni kutatásuk irodalmi vagy nyelvészeti tematikájú-e.

A Magyar műhely arra törekszik, hogy minél változatosabb lehetőségeket biztosítson a tudományos elmélyülésre. Ennek egyik legfontosabb módja a műhelykurzusok szervezése. Állandó műhelykurzusunk a Vitakör elnevezést viseli, amely valódi műhelymunka színtere: a heti rendszerességgel összehívott alkalmakon egy-egy műhelytag aktuális kutatási témáját vitatjuk meg, sok esetben meghívott vendég, a téma valamely jeles szakértője jelenlétében, illetve olyan problémafelvetéseket helyezünk a diskurzus középpontjába, amelyek valamely irodalom-, kultúra- vagy nyelvtudományi, valamint más, a Magyar műhely tagságát foglalkoztató felvetés köré szerveződnek.

A Magyar műhely minden félévben neves egyetemi oktatókat keres meg olyan szemináriumok megtartására, amelyeknek tematikája a műhelytagok érdeklődéséhez igazodik, ezzel teremtve lehetőséget arra, hogy egy-egy témakörben minél átfogóbb ismeretekre tehessenek szert.

A kis létszámú szemináriumok mellett azonban legalább ugyanilyen fontos az is, hogy a tudományos élet más színterein is minél nagyobb gyakorlatot szerezzenek a műhelytagok. Ennek megfelelően éves, illetve kétéves rendszerességgel szervezünk – nem csupán az Eötvös collegisták, hanem más egyetemek hallgatói számra is nyitott – tudományos konferenciákat. A Collegium falai kétévente adnak otthont a Magyar műhely tematikus konferenciájának: 2020-ban Határok és határátlépések, 2018-ban Perspektívák, 2016-ban Találkozások, 2014-ben Átjárások–áthallások, 2012-ben pedig Esztétika–Etika–Politika címmel rendeztünk műhelykonferenciát. Fontosnak tartjuk ugyanis, hogy a tehetséges hallgatók szakmai közönség előtt adhassanak számot önálló kutatásaikról.

Mivel azt szeretnénk, hogy a fiatal kutató- és tanárjelölteknek ne azonnal egy „nagy” konferencián kelljen megtartaniuk első konferenciaelőadásukat, ezért 2013 óta minden év májusában megszervezzük a kifejezetten elsőéves egyetemistáknak szóló Juvenália minikonferenciát, ahol a résztvevők családias körülmények között, mégis szakmai közönség előtt számolhatnak be az első egyetemi évükben végzett kutatásuk eredményeiről.

A Magyar műhely számára kiemelten fontos a fiatal műhelytagok segítése, első lépéseik támogatása. Évek óta jól működő tutorálási rendszerünkben a felvételi után minden elsőéves kap maga mellé egy felsőbb éves tutort, aki egy éven át segít neki eligazodni a szakkollégiumi létben, elvezeti első önálló kutatási témájának a megtalálásához, és segít neki felkészülni az tanév végi Juvenália konferenciára is. A tutori rendszer azonban nem csupán szakmai segítséget jelent a legfiatalabbaknak – hozzájárul a Műhely közösségének összekovácsolódásához is. A Magyar műhely ugyanis nemcsak inspiratív szakmai közegként, de baráti közösségként is működik.

Aktuális kurzusaink itt érhetőek el.

Magyar műhely szabályzata innen érhető el, curriculuma pedig innen.

FACEBOOK-OLDAL: https://www.facebook.com/magyarmuhely/

A MŰHELY TAGJAI

Név

Szak

Felvétel éve

Státusz

Árvay Kata Eszter

magyar BA

2019

bentlakó

Barcza Zsigmond Tádé

szabad bölcsészet BA

2020

bejáró

Beke Sára Dorottya

magyar BA

2021

bentlakó

Blaskovics Ákos

elméleti nyelvészet BA

2020

bejáró

Covesan Dóra

szabad bölcsészet BA

2021

bejáró

Daróczi Jakab

magyar-francia OT

2017

bentlakó

Gintli Fruzsina Anna

magyar-angol OT

2019

bejáró

Hajdu Ildikó

irodalom- és kultúratudomány MA

2018

bejáró

Jaczkó Sándor Gellért

történelem-magyar OT

2021

bejáró

Kazsimér Soma Balázs

irodalom- és kultúratudomány MA

2017

bejáró

Kmetty Klaudia

magyar BA

2020

bejáró

Kőszegi Áron

magyar BA

2019

bejáró

László István

magyar BA

2020

bentlakó

Muraközy Virág

magyar-történelem OT

2016

bejáró

Nyerges Csaba

irodalom- és kultúratudomány MA

2020

bejáró

Ráday Zsófia

magyar BA

2019

bentlakó

Rákóczy Krisztina Fanni

irodalom- és kultúratudomány MA

2021

bentlakó

Réder Ferenc

anglisztika BA

2018

bejáró

Róna Virág Olívia

szabad bölcsészet BA

2020

bejáró

Szabadhegyi Anna

irodalom- és kultúratudomány MA

2021

bejáró

Tarnai Csillag

keleti nyelvek és kultúrák (japán szakirányon) BA

2018

bejáró

Török Tímea

matematika-magyar OT

2017

bentlakó

Ugrin Bálint József

pszichológia MA

2018

bejáró

Varga Borbála Kincső

magyar BA

2021

bejáró

Voloncs Attila (passzív)

filozófia MA

2018

bentlakó

A MŰHELY TAGJAI

Név

Doktori program

Bajzát Tímea Borbála

ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola, Magyar nyelvészet doktori program, Leíró nyelvészet alprogram

Ballagó Júlia

ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola, Magyar nyelvészet doktori program, Kognitív nyelvészet és stilisztika alprogram

Farkas Flóra

ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola; A magyar barokk doktori program

Hauber Kitti

ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola, Magyar nyelvészet doktori program, Névtan alprogram

Havasi Zsuzsanna

ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola, Magyar nyelvészet doktori program, Nyelvtörténet alprogram

Kovács Dominik

ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola Magyar és európai felvilágosodás program

Kovács Viktor

ELTE BTK Irodalomtudományi Doktor Iskola Magyar és európai felvilágosodás program

Kőszeghy Ferenc

ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola 1945 utáni magyar irodalom program

A MAGYAR MŰHELY ALUMNUSAI:

Ádám Zsófia, Balga Nóra, Ballagó Márton, Barcsi Esztella, Barna Orsolya, Bass Judit, Bátori Anna, Beszkid Judit, Boros Mirjam, Bucsics Katalin, Cser Nóra, Demeczky Ádám, Dobszay Balázs, Evellei Kata, Fazekas Boglárka, Fodor Orsolya, Förköli Gábor, Fülöp Barnabás, Gór Zsófia, Gyöngyösi Megyer, Győrfi Laura, Hajdú Anna, Hantó Réka, Hercsel Adél, Hrozik Adél, Inzsöl Kata, Káplár Péter, Kedves Lilla, Kerti Anna Emese, Kis Orsolya, Kiss Dóra, Kustos Júlia, Kovács Györgyi, Kovács Veronika, Kukri Márta, Kutor András, Lengyel Imre Zsolt, Lung Laura, Machó Zsófia, Máhr Borbála, Markó Anita, Magyary Anna, Melhardt Gergő, Mokos Judit, Mosza Diána, Muntag Vince, Papp Ágnes Veronika, Pásztor Diána, Petykó Márton, Pipicz Andrea, Rab Fanni, Rédey János, Róth Judit, Sebestyén Ádám, Szabó Adrienn, Szabó Csanád, Szabó Gergely, Szandtner Veronika, Szemes Botond, Szilvási Viktória, Takács Dóra Ildikó, Tardy Anna, Tóth-Czifra Júlia, Tóth Károly, Tóth Márton, Tóth Szilárd, Török Márk, Ungvári Sára, Varga Kitti, Varga Nóra, Varga Virág, Zöllner Anna Júlia

KIMAGASLÓ EREDMÉNYEK:

OTDK-EREDMÉNYEK:

Név

OTDK

Tagozat

Helyezés

Bajzát Tímea Borbála

XXXV. OTDK (2021)

Kognitív nyelvészet és pragmatika

I.

Kovács Dominik

XXXV. OTDK (2021)

Színháztudomány

Különdíj

Kovács Viktor

XXXV. OTDK (2021)

Színháztudomány

III.

Kőszeghy Ferenc

XXXV. OTDK (2021)

Kortárs magyar irodalom

I.

Tarnai Csillag

XXXV. OTDK (2021)

20. századi magyar irodalom I.

Különdíj

Bajzát Tímea Borbála

XXXIV. OTDK (2019.)

Általános, leíró és kognitív nyelvészet

I., különdíj

Ballagó Júlia

XXXIV. OTDK (2019.)

Alkalmazott nyelvészet, fonetika,

pszicholingvisztika, pragmatika

I., különdíj

Havasi Zsuzsanna

XXXIV. OTDK (2019.)

Nyelvtörténet

I.

Kerti Anna Emese

XXXIV. OTDK (2019.)

Ókortudomány I. Klasszika-filológia

II.

Kovács Dominik

XXXIV. OTDK (2019.)

Színház és dráma

I., különdíj

Kovács Viktor

XXXIV. OTDK (2019.)

Színház és dráma

III., különdíj

Kőszeghy Ferenc

XXXIV. OTDK (2019.)

18-19. századi magyar irodalom

I.

Kukri Márta Mária

XXXIV. OTDK (2019.)

Német nyelvű, holland és skandináv

irodalom

III.

Farkas Flóra

XXXIII. OTDK (2017)

Régi magyar irodalom

I.

Havasi Zsuzsanna

XXXIII. OTDK (2017.)

Diskurzuselemzés és társadalmi nemek nyelvészete

I.

Szabó Gergely

XXXIII. OTDK (2017.)

Szociolingvisztika

I.

Mosa Diána

XXXIII. OTDK (2017.)

A 20. század második felének magyar irodalma

II.

Szemes Botond

XXXIII. OTDK (2017.)

Kortárs magyar irodalom

II.

Ballagó Júlia

XXXIII. OTDK (2017.)

Diskurzuselemzés és társadalmi nemek nyelvészete

III.

Magyary Anna

XXXIII. OTDK (2017.)

Kortárs magyar irodalom

I.

Varga Nóra

XXXIII. OTDK (2017.)

Színháztudomány

II.

Csete Soma

XXXIII. OTDK (2017.)

A 20. század második felének magyar irodalma

III.

Muntag Vince

XXXII. OTDK (2015.)

Színháztudomány

I.

Szabó Gergely

XXXII. OTDK (2015.)

Szociolingvisztika

I.

Szemes Botond

XXXII. OTDK (2015.)

A XX. század első felének magyar irodalma I.

II., különdíj

Melhardt Gergő

XXXII. OTDK (2015.)

A XX. század első felének magyar irodalma II.

III.

Varga Nóra

XXXII. OTDK (2015.)

Színháztudomány

III.

Ádám Zsófia

XXXII. OTDK (2015.)

Filozófia

III.

Evellei Kata

XXXI. OTDK (2013.)

Szövegtan, stilisztika, alkalmazott nyelvészet

I.

Muntag Vince

XXXI. OTDK (2013.)

Dráma és színház

I.

Tardy Anna

XXXI. OTDK (2013.)

Modern magyar irodalom

I.

Petykó Márton

XXXI. OTDK (2013.)

Szemantika, pragmatika, diskurzuselemzés, kognitív nyelvészet

II.

Takács Dóra

XXXI. OTDK (2013.)

Kortárs magyar irodalom

III.

Inzsöl Kata

XXXI. OTDK (2013.)

Modern magyar irodalom

különdíj

Tóth-Czifra Júlia

XXX. OTDK (2011.)

Modern magyar irodalom

I.

Bátori Anna

XXX. OTDK (2011.)

Klasszikus magyar irodalom

II.

Bucsics Katalin

XXX. OTDK (2011.)

Kortárs magyar irodalom

II.

Petykó Márton

XXX. OTDK (2011.)

Alkalmazott nyelvészet

II.

Petykó Márton

XXX. OTDK (2011.)

Pszicholingvisztika, kognitív nyelvészet, beszédkutatás

II.

Lengyel Zsolt Imre

XXIX. OTDK (2009.)

A XX. század első felének magyar irodalma

I., különdíj

Förköli Gábor

XXIX. OTDK (2009.)

Régi magyar irodalom

III., különdíj

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj 
(2017 előtt Köztársasági Ösztöndíj)

Új Nemzeti Kiválóság Program
(2018-tól)

Konferenciák:

(részletek az egyes konferenciák nevére kattintva érhetők el)

IX. Juvenália Konferencia (2022. május 6.)

VIII. Juvenália Konferencia (2021. május 7.)

Határok és határátlépések (2021. február 25–27.)

VII. Juvenália Konferencia (2019. május 10.)

Perspektívák: Irodalom, nyelv, kultúra (2018. november 16.)

VI. Juvenália Konferencia (2018. május 11.)

V. Juvenália Konferencia (elsőéves egyetemistáknak)  (2017. május 12.) — fotók

Találkozások – Konferencia a Magyar műhelyben  (2016. november 18–19.) — fotók

IV. Juvenália Konferencia (2016. május 6.)  — fotók

III. Juvenália Konferencia (2015. május 8.)  — fotók

Átjárások–áthallások (2014. november 7–9.)  — fotók

II. Juvenália Konferencia (2014. május 9.)

Juvenália Konferencia (2013. április 26.)

Esztétika–Etika–Politika (2012. november 3–4.)

Kiadványok:

Tanulmányok a deixisről
szerk. Laczkó Krisztina, Tátrai Szilárd, ELTE Eötvös József Collegium Budapest, 2022.
A teljes kötet elérhető ide kattintva.

Perspektívák: irodalom, nyelv, kultúra
szerk. Kazsimér Soma Balázs, Kerti Anna Emese, ELTE Eötvös József Collegium Budapest, 2021.
A teljes kötet elérhető ide kattintva.

Líra, poétika, diskurzus
szerk. Laczkó Krisztina, Tátrai Szilárd, ELTE Eötvös József Collegium Budapest, 2021.
A teljes kötet elérhető ide kattintva.

Juvenália: hat–hét
szerk. Szabó Csanád, Ungvári Sára, ELTE Eötvös József Collegium, Budapest, 2020.
A teljes kötet elérhető ide kattintva.

Kontextualizáció és metapragmatikai tudatosság
szerk. Laczkó Krisztina, Tátrai Szilárd, ELTE Eötvös József Collegium Budapest, 2019.
A teljes kötet elérhető ide kattintva.

Találkozások
szerk. Ballagó Júlia, Havasi Zsuzsanna, Budapest, Eötvös Collegium, 2018.
A teljes kötet elérhető ide kattintva.

Juvenália: négy–öt
szerk. Havasi Zsuzsanna Kazsimér Soma Balázs, Budapest, Eötvös Collegium, 2018.
A teljes kötet elérhető ide kattintva.

Átjárások-áthallások
szerk. Hantó Réka, Muntag Vince, Melhardt Gergő, Varga Nóra, Budapest, Eötvös Collegium, 2016.
A teljes kötet elérhető ide kattintva.

Juvenália: kettő–három
szerk. Melhardt Gergő, Szabó Gergely, Budapest, Eötvös Collegium, 2016.
A teljes kötet elérhető ide kattintva.

Elmélet és módszer
szerk. Laczkó Krisztina, Tátrai Szilárd, Budapest, Eötvös Collegium, 2014.
A teljes kötet elérhető ide kattintva.

Juvenália: egy
szerk. Szilvási Viktória, Varga Nóra, Budapest, Eötvös Collegium, 2014.
A teljes kötet elérhető ide kattintva.

Hétfő este a Ménesi úton: Tizenhat beszélgetés kortárs írókkal
szerk. Förköli Gábor, Gintli Tibor, Inzsöl Kata, Budapest, Eötvös Collegium, 2013.
A teljes kötet elérhető ide kattintva.

Esztétika–Etika–Politika
szerk. Gyöngyösi Megyer, Inzsöl Kata, Budapest, Eötvös Collegium, 2013.
A teljes kötet elérhető ide kattintva.

Az ismert és az elismert
szerk. Lengyel Imre Zsolt, Budapest, Ráció Kiadó, 2009.

VENDÉGEINK – 2015-TŐL:

(részletek az egyes események címére kattintva érhetők el)

Nyelvészeti önképzőkör” című előadás-sorozat:

2015. október 15. – Bodó Csanád: Nyelv és dzsender

2015.november 19. – Ladányi Mária: Zsilka János szerves-dialektikus nyelvelmélete: jellemzők és előremutató vonások

2015. december 3. – Heltai János Imre: „Ha kérdeznek valamit, hogy ezt csináld, akkor csá” – Roma/cigány fiatalok beszédmódjai és iskolai esélyei

2016. február 23. – Dér Csilla Ilona: Diskurzusjelölők a magyar spontán beszédben

2016. március 8. – Pléh Csaba: A nyelv információelméleti megközelítése – Magyar pszicholingvisztikai példák a szófelismerés, az alaktan és a szótári szerveződés területéről

2016. április 5. – Domonkosi Ágnes: A társas deixis változatai és működése

2016. október 3. – Kugler Nóra: A természetes episztemológia és a nyelvészeti kategóriáka>

2016. december 12. – Kuna Ágnes: A nyelv története a szövegtípusok története (?)

Irodalmi kerekasztal-beszélgetés:

2015. december 4. – Péterfy Gergely, Tátrai Szilárd, Vaderna Gábor: „Élve boncolás” – beszélgetés a Kitömött barbár című regényről

2018. október 2. – Ballagó Júlia, Imrényi András, Kugler Nóra, Ladányi Mária, Markó Alexandra, Tátrai Szilárd, Tolcsvai Nagy Gábor – Beszélgetés a Nyelvtan című átfogó magyar grammatikáról (Tolcsvai Nagy Gábor, szerk. Nyelvtan, A magyar nyelv kézikönyvtára 4. Osiris Kiadó, Budapest, 2017.)

A korábbi évek vendégei:

Áfra János, Bajtai András, Balázs Attila, Dragomán György, Dunajcsik Mátyás, Erdős Virág, Esterházy Péter, Evellei Kata, Farkas Tamás, Ferdinandy György, Garaczi László, Gósy Mária, Görgey Etelka, Haader Lea, Háy János, Jákfalvi Magdolna, Kabai Lóránt, Karafiáth Orsolya, Kemény István, Krasznahorkai László, Krusovszky Dénes, Kukorelly Endre, Kulcsár Szabó Ernő, Laczkfi János, Laczkó Krisztina, Ladányi Mária, Madas Edit, Márton László, Mártonfi Attila, Mészáros Péter, Nádasdy Ádám, Nemes Z. Márió, Palkó Gábor, Parti Nagy Lajos, Pintér Béla, Radnóti Sándor, Simon Gábor, Spiró György, Szabó T. Anna, Szathmári István, Szentgyörgyi Rudolf, Szilágy Márton, Szirák Péter, Szvoren Edina, Tátrai Szilárd, Tellér Gyula, Tolcsvai Nagy Gábor, Tóth Krisztina, Vámos Miklós, Závada Pál