Magyar műhely

MŰHELYVEZETŐ: LACZKÓ KRISZTINA
IRODALMI KABINET: FÖRKÖLI GÁBOR, VADERNA GÁBOR
NYELVÉSZETI KABINET: BALLAGÓ JÚLIA, LACZKÓ KRISZTINA, TÁTRAI SZILÁRD

Műhelytitkárok: 

Prótár Noémi (noemiprotar@gmail.com),
Szabó Csanád (szabo.csanad97@gmail.com)

A MŰHELYRŐL

Az Eötvös Collegium Magyar műhelye a Collegium egyik legnagyobb tradícióval rendelkező szakmai műhelye. A műhely legfontosabb célja, hogy a Collegium hagyományainak megfelelően hatékonyan támogassa a legtehetségesebb hallgatók szakmai-tudományos előmenetelét, lehetőséget adjon a termékeny tudományos diskurzust biztosító műhelymunkára, és ideális légkört biztosítson ahhoz, hogy a műhely tagjai az egyetemi képzés nyújtotta lehetőségeken túl a legteljesebb mértékben elmélyüljenek az egyes diszciplínákban.

A Magyar műhely a tagok érdeklődésének megfelelően két kabinettel működik: az Irodalmi Kabinettel, amelyet Förköli Gábor és Vaderna Gábor vezetnek, illetve a Nyelvészeti Kabinettel, amelynek vezetője Laczkó Krisztina, aki egyben a teljes Magyar műhely vezetője, valamint a Collegium aligazgatója is. A két kabinet működése azonban korántsem elszigetelt egymástól, sőt valójában a kabinetek elválaszthatatlanul függenek egymástól. A műhely tagjai ugyanis rendszerint részt vesznek a műhelynek mind az irodalmi, mind pedig a nyelvészeti kurzusain, hiszen a két tudományterület között megannyi átjárás, érintkezési pont lehetséges, az egyik nem művelhető magas szinten a másik kellően alapos ismerete nélkül. Így a két kabinet tagjai csak az alapján különböztethetők meg, hogy egyéni kutatásuk irodalmi vagy nyelvészeti tematikájú-e.

A Magyar műhely igyekszik minél inkább sokrétű lehetőségeket adni a tudományos elmélyülésre. Ennek egyik legfontosabb módja a műhelykurzusok szervezése. Állandó műhelykurzusunk a Vitakör elnevezést viseli, amely a valódi műhelymunka színtere: a heti rendszerességgel összehívott alkalmakkor egy-egy műhelytag aktuális kutatási témáját vitatjuk meg, sok esetben meghívott vendég, a téma valamely jeles szakértője jelenlétében, illetve olyan problémafelvetéseket helyezünk a diskurzus középpontjába, amelyek valamely irodalmi, kultúratudományos vagy egyéb felvetés köré szerveződnek.

Minden félévben szervezünk olyan szemináriumokat, amelyekre külön ebből a célból kérünk fel neves egyetemi oktatókat, akik csak a Magyar műhely tagjainak tartanak foglalkozást. A tematikát ezeken a kurzusokon a műhelytagok érdeklődéséhez igazítjuk, ezzel teremtve lehetőséget arra, hogy egy-egy témakörben minél átfogóbb ismeretekre tehessenek szert.

A kis létszámú szemináriumok mellett azonban legalább ugyanilyen fontos az is, hogy a tudományos élet más színterein is minél nagyobb gyakorlatot szerezzenek a műhelytagok. Ennek megfelelően éves, illetve kétéves rendszerességgel szervezünk – nem csupán az Eötvös collegisták, de más egyetemek hallgatói számra is nyitott – tudományos konferenciákat. A Collegium falai kétévente adnak otthont a Magyar műhely tematikus konferenciájának: 2018-ban Perspektívák, 2016-ban Találkozások, 2014-ben Átjárások–áthallások, 2012-ben pedig Esztétika–Etika–Politika címmel rendeztünk műhelykonferenciát. Fontosnak tartjuk ugyanis, hogy a tehetséges hallgatók szakmai közönség előtt adhassanak számot önálló kutatásaikról.

Azt szeretnénk azonban, hogy a fiatal kutató- és tanárjelölteknek ne azonnal egy „nagy” konferencián kelljen megtartaniuk első konferencia-előadásukat, ezért 2013 óta minden év májusában megszervezzük a kifejezetten elsőéves egyetemistáknak szóló Juvenália minikonferenciát, ahol a résztvevők családias körülmények között, de mégis szakmai közönség előtt számolhatnak be az első egyetemi év tapasztalatairól.

A Magyar műhely számára kiemelten fontos a fiatal műhelytagok segítése, első lépéseik támogatása. Évek óta jól működő tutorálási rendszerünkben a felvételi után minden elsőéves kap maga mellé egy felsőbb éves tutort, aki egy éven át segít neki eligazodni a szakkollégiumi létben, elvezeti első önálló kutatási témájának a megtalálásához, és segít neki felkészülni az év végi Juvenália konferenciára is. A tutori rendszer azonban nem csupán szakmai segítséget nyújt a legfiatalabbaknak, hanem hozzájárul a Műhely közösségének összekovácsolódásához is. A Magyar műhely ugyanis nemcsak inspiratív szakmai közegként, de baráti közösségként is működik.

Magyar műhely szabályzata innen érhető el, curriculuma pedig innen.

FACEBOOK-OLDAL:
https://www.facebook.com/magyarmuhely/

A MŰHELY TAGJAI

Név

Státusz

Árvay Kata Eszter

bentlakó

Bajzát Tímea

bentlakó

Daróczi Jakab

bentlakó

Domján Zsuzsanna

bejáró

Farkas Flóra

bentlakó

Fülöp Barnabás

bejáró

Hajdu Ildikó

bentlakó

Hauber Kitti

bentlakó

Gintli Fruzsina

bejáró

Győrfi Laura

bejáró

Kazsimér Soma

bejáró

Kukri Márta

bentlakó

Kőszegi Áron

bejáró

Kőszeghy Ferenc

bejáró

Kovács Dominik

bentlakó

Kovács Viktor

bentlakó

Muraközy Virág

bejáró

Prótár Noémi

bentlakó

Ráday Zsófia

bentlakó

Réder Ferenc

bentlakó

Szabó Csanád

bejáró

Szücs Boglárka

bejáró

Tarnai Csillag

bentlakó

Török Tímea

bentlakó

Ugrin Bálint József

bentlakó

Török Márk

bejáró

Ungvári Sára

bentlakó

Voloncs Attila

bentlakó

A MAGYAR MŰHELY ALUMNUSAI:

Ádám Zsófia, Balga Nóra, Ballagó Júlia, Ballagó Márton, Barcsi Esztella, Barna Orsolya, Bass Judit, Bátori Anna, Beszkid Judit, Boros Mirjam, Bucsics Katalin, Cser Nóra, Demeczky Ádám, Dobszay Balázs, Evellei Kata, Fazekas Boglárka, Fodor Orsolya, Förköli Gábor, Gór Zsófia, Gyöngyösi Megyer, Hajdú Anna, Hantó Réka, Havasi Zsuzsanna, Hercsel Adél, Hrozik Adél, Inzsöl Kata, Káplár Péter, Kerti Anna Emese, Kis Orsolya, Kiss Dóra, Kustos Júlia, Kovács Györgyi, Kovács Veronika, Kutor András, Lengyel Imre Zsolt, Machó Zsófia, Máhr Borbála, Markó Anita, Magyary Anna, Melhardt Gergő, Mokos Judit, Mosa Diána, Muntag Vince, Papp Ágnes Veronika, Pásztor Diána, Petykó Márton, Pipicz Andrea, Rab Fanni, Róth Judit, Rédey János, Róth Judit, Sebestyén Ádám, Szabó Adrienn, Szabó Gergely, Szandtner Veronika, Szemes Botond, Szilvási Viktória, Takács Dóra Ildikó, Tardy Anna, Tóth-Czifra Júlia, Tóth Károly, Tóth Márton, Varga Kitti, Varga Nóra, Varga Virág, Zöllner Anna Júlia

KIMAGASLÓ EREDMÉNYEK:

OTDK-EREDMÉNYEK:

Név

OTDK

Tagozat

Helyezés

Bajzát Tímea Borbála

XXXIV. OTDK (2019.)

Általános, leíró és kognitív nyelvészet

I., különdíj

Ballagó Júlia

XXXIV. OTDK (2019.)

Alkalmazott nyelvészet, fonetika,

pszicholingvisztika, pragmatika

I., különdíj

Havasi Zsuzsanna

XXXIV. OTDK (2019.)

Nyelvtörténet

I.

Kerti Anna Emese

XXXIV. OTDK (2019.)

Ókortudomány I. Klasszika-filológia

II.

Kovács Dominik

XXXIV. OTDK (2019.)

Színház és dráma

I., különdíj

Kovács Viktor

XXXIV. OTDK (2019.)

Színház és dráma

III., különdíj

Kőszeghy Ferenc

XXXIV. OTDK (2019.)

18-19. századi magyar irodalom

I.

Kukri Márta Mária

XXXIV. OTDK (2019.)

Német nyelvű, holland és skandináv

irodalom

III.

Farkas Flóra

XXXIII. OTDK (2017)

Régi magyar irodalom

I.

Havasi Zsuzsanna

XXXIII. OTDK (2017.)

Diskurzuselemzés és társadalmi nemek nyelvészete

I.

Szabó Gergely

XXXIII. OTDK (2017.)

Szociolingvisztika

I.

Mosa Diána

XXXIII. OTDK (2017.)

A 20. század második felének magyar irodalma

II.

Szemes Botond

XXXIII. OTDK (2017.)

Kortárs magyar irodalom

II.

Ballagó Júlia

XXXIII. OTDK (2017.)

Diskurzuselemzés és társadalmi nemek nyelvészete

III.

Magyary Anna

XXXIII. OTDK (2017.)

Kortárs magyar irodalom

I.

Varga Nóra

XXXIII. OTDK (2017.)

Színháztudomány

II.

Csete Soma

XXXIII. OTDK (2017.)

A 20. század második felének magyar irodalma

III.

Muntag Vince

XXXII. OTDK (2015.)

Színháztudomány

I.

Szabó Gergely

XXXII. OTDK (2015.)

Szociolingvisztika

I.

Szemes Botond

XXXII. OTDK (2015.)

A XX. század első felének magyar irodalma I.

II., különdíj

Melhardt Gergő

XXXII. OTDK (2015.)

A XX. század első felének magyar irodalma II.

III.

Varga Nóra

XXXII. OTDK (2015.)

Színháztudomány

III.

Ádám Zsófia

XXXII. OTDK (2015.)

Filozófia

III.

Evellei Kata

XXXI. OTDK (2013.)

Szövegtan, stilisztika, alkalmazott nyelvészet

I.

Muntag Vince

XXXI. OTDK (2013.)

Dráma és színház

I.

Tardy Anna

XXXI. OTDK (2013.)

Modern magyar irodalom

I.

Petykó Márton

XXXI. OTDK (2013.)

Szemantika, pragmatika, diskurzuselemzés, kognitív nyelvészet

II.

Takács Dóra

XXXI. OTDK (2013.)

Kortárs magyar irodalom

III.

Inzsöl Kata

XXXI. OTDK (2013.)

Modern magyar irodalom

különdíj

Tóth-Czifra Júlia

XXX. OTDK (2011.)

Modern magyar irodalom

I.

Bátori Anna

XXX. OTDK (2011.)

Klasszikus magyar irodalom

II.

Bucsics Katalin

XXX. OTDK (2011.)

Kortárs magyar irodalom

II.

Petykó Márton

XXX. OTDK (2011.)

Alkalmazott nyelvészet

II.

Petykó Márton

XXX. OTDK (2011.)

Pszicholingvisztika, kognitív nyelvészet, beszédkutatás

II.

Lengyel Zsolt Imre

XXIX. OTDK (2009.)

A XX. század első felének magyar irodalma

I., különdíj

Förköli Gábor

XXIX. OTDK (2009.)

Régi magyar irodalom

III., különdíj

NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJASOK 
(2017 előtt Köztársasági Ösztöndíj)

ÚJ NEMZETI KIVÁLÓSÁG PROGRAMBAN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK
(2018-tól)

AKTUÁLIS KURZUSOK

KONFERENCIÁINK:

(részletek az egyes konferenciák nevére kattintva érhetők el)

VII. Juvenália Konferencia

Perspektívák: Irodalom, nyelv, kultúra, 2018.

VI. Juvenália Konferencia

V. Juvenália Konferencia (elsőéves egyetemistáknak) – 2017. május 12. — fotók: itt

Találkozások – Konferencia a Magyar műhelyben – 2016. november 18–19. — fotók: itt

IV. Juvenália Konferencia (elsőéves egyetemistáknak) – 2016. május 6.  — fotók: itt

III. Juvenália Konferencia (elsőéves egyetemistáknak) – 2015. május 8.  — fotók: itt

Átjárások–áthallások – 2014. november 7–9.  — fotók: itt

II. Juvenália Konferencia (elsőéves egyetemistáknak) – 2014. május 9.

Juvenália Konferencia (elsőéves szakkollégistáknak) – 2013. április 26.

Esztétika–Etika–Politika – 2012. november 3–4.

KIADVÁNYAINK:

Találkozások
szerk. Ballagó Júlia, Havasi Zsuzsanna, Budapest, Eötvös Collegium, 2018.
A teljes kötet elérhető ide kattintva.

Juvenália: négy–öt
szerk. Havasi Zsuzsanna Kazsimér Soma Balázs, Budapest, Eötvös Collegium, 2018.
A teljes kötet elérhető ide kattintva.

Átjárások-áthallások
szerk. Hantó Réka, Muntag Vince, Melhardt Gergő, Varga Nóra, Budapest, Eötvös Collegium, 2016.
A teljes kötet elérhető ide kattintva.

Juvenália: kettő–három
szerk. Melhardt Gergő, Szabó Gergely, Budapest, Eötvös Collegium, 2016.
A teljes kötet elérhető ide kattintva.

Elmélet és módszer
szerk. Laczkó Krisztina, Tátrai Szilárd, Budapest, Eötvös Collegium, 2014.
A teljes kötet elérhető ide kattintva.

Juvenália: egy
szerk. Szilvási Viktória, Varga Nóra, Budapest, Eötvös Collegium, 2014.
A teljes kötet elérhető ide kattintva.

Hétfő este a Ménesi úton: Tizenhat beszélgetés kortárs írókkal
szerk. Förköli Gábor, Gintli Tibor, Inzsöl Kata, Budapest, Eötvös Collegium, 2013.
A teljes kötet elérhető ide kattintva.

Esztétika–Etika–Politika
szerk. Gyöngyösi Megyer, Inzsöl Kata, Budapest, Eötvös Collegium, 2013.
A teljes kötet elérhető ide kattintva.

Az ismert és az elismert
szerk. Lengyel Imre Zsolt, Budapest, Ráció Kiadó, 2009.

VENDÉGEINK – 2015-TŐL:

(részletek az egyes események címére kattintva érhetők el)

Nyelvészeti önképzőkör” című előadás-sorozat:

2015. október 15. – Bodó Csanád: Nyelv és dzsender

2015.november 19. – Ladányi Mária: Zsilka János szerves-dialektikus nyelvelmélete: jellemzők és előremutató vonások

2015. december 3. – Heltai János Imre: „Ha kérdeznek valamit, hogy ezt csináld, akkor csá” – Roma/cigány fiatalok beszédmódjai és iskolai esélyei

2016. február 23. – Dér Csilla Ilona: Diskurzusjelölők a magyar spontán beszédben

2016. március 8. – Pléh Csaba: A nyelv információelméleti megközelítése – Magyar pszicholingvisztikai példák a szófelismerés, az alaktan és a szótári szerveződés területéről

2016. április 5. – Domonkosi Ágnes: A társas deixis változatai és működése

2016. október 3. – Kugler Nóra: A természetes episztemológia és a nyelvészeti kategóriáka>

2016. december 12. – Kuna Ágnes: A nyelv története a szövegtípusok története (?)

Irodalmi kerekasztal-beszélgetés:

2015. december 4. – Péterfy Gergely, Tátrai Szilárd, Vaderna Gábor: „Élve boncolás” – beszélgetés a Kitömött barbár című regényről

KORÁBBI ÉVEK VENDÉGEI:

Bajtai András, Balázs Attila, Dragomán György, Dunajcsik Mátyás, Erdős Virág, Esterházy Péter, Evellei Kata, Farkas Tamás, Ferdinandy György, Garaczi László, Gósy Mária, Görgey Etelka, Haader Lea, Háy János, Jákfalvi Magdolna, Kabai Lóránt, Karafiáth Orsolya, Kemény István, Krasznahorkai László, Krusovszky Dénes, Kukorelly Endre, Kulcsár Szabó Ernő, Laczkfi János, Laczkó Krisztina, Ladányi Mária, Madas Edit, Márton László, Mártonfi Attila, Mészáros Péter, Nádasdy Ádám, Nemes Z. Márió, Palkó Gábor, Parti Nagy Lajos, Pintér Béla, Radnóti Sándor, Simon Gábor, Spiró György, Szabó T. Anna, Szathmári István, Szentgyörgyi Rudolf, Szilágy Márton, Szirák Péter, Szvoren Edina, Tátrai Szilárd, Tellér Gyula, Tolcsvai Nagy Gábor, Tóth Krisztina, Vámos Miklós, Závada Pál