Tervezett kiadványok

Tervezett kiadványok

TUDOMÁNYOS MŰHELYKIADVÁNYOK 

 

Aurélien Sauvageot – Francia műhely:

Szabics Imre-tanulmánykötet emlékkötet – 2022. június
A Collegium egykori diákjának, a Francia Műhely néhai vezetőjének, Szabics Imre professzor emlékkötete. A professzor francia és magyar nyelvű tanulmányait a szakkollégista műhelytagok gondozzák, rendezik sajtó alá.
Tervezett terjedelem: 500 oldal
Előzmények:
Magyar királyfiak és királylányok
 
Szemelvények a 17. századi francia irodalomból. Oktatási segédkönyv – 2022. június
A tervezett 17. századi irodalmi szöveggyűjtemény olyan szemelvényeket gyűjt csokorba, melyek a korszakot tanulmányozó francia szakos hallgatók számára hasznos kiegészítésként szolgálnak irodalmi tanulmányaikhoz. A szövegeket rövid irodalomtörténeti bevezető előzi meg. A kötet francia nyelvű oktatási, tehetséggondozási segédkönyv.
Tervezett terjedelem: 300 oldal
Előzmények:
Tematikus francia szókincsfejlesztés
Les nouvelles Muses
 
Hallgatói tanulmánykötet – 2022. június
Le temps s’est cool címmel a hallgatók irodalmi és nyelvészeti tárgyú tanulmányai.
Tervezett terjedelem: 150 oldal
Előzmények:
Tableaux Changeants
Promenades
 

Bollók János Klasszika-filológia műhely:

Újgörög olvasó és gyakorlókönyv, oktatási segédkönyv. – 2021. szeptember
A Collegiumban működő Byzantium Központ kiadványa. Közreműködnek a klasszika-filológus hallgatók.
Tervezett terjedelem: 500 oldal
Előzmények:
Középhaladó ógörög nyelvkönyv
 
Sapiens ubique civis – 2022.  június
A kötet a Collegium klasszika-filológus hallgatóinak közreműködésével, a szegedi társintézményben rendezett Sapiens Ubique Civis VIII (PhD Student and Young Scholar Conference on Classics and the Reception of Antiquity) című doktoranduszok és fiatal kutatók részvételével megvalósult nemzetközi konferencia legjobb előadásaiból készült tanulmányokat tartalmazza.
Tervezett terjedelem: 300 oldal
Előzmények:
Sapiens ubique civis
                                                    
Byzanz und das Abendland VII. – 2021. szeptember
A Collegiumban működő Byzantium Központ kiadványa. Közreműködnek a klasszika-filológus hallgatók.
Tervezett terjedelem: 250 oldal
Előzmények:
Byzanz und das Abendland VI.
http://byzantium.eotvos.elte.hu/kiadvanyok/on-line/
 
Byzance et l’Occident VI. – 2021. szeptember
A Collegiumban működő Byzantium Központ kiadványa. Közreműködnek a klasszika-filológus hallgatók.
Tervezett terjedelem: 250 oldal
Előzmények:
Byzance et l’Occident V.
http://byzantium.eotvos.elte.hu/kiadvanyok/on-line/
 

Germanisztika műhely:

Quelle und Deutung VI. – 2021. szeptember
 A Germanisztika műhely sorozatának ötödik kötete. Német filológiai tanulmányok.
Tervezett terjedelem: 200 oldal
Előzmények:
Quelle und Deutung V.
Quelle und Deutung IV.
Quelle und Deutung III.
Quelle und Deutung II.
Quelle und Deutung I.
 
Ein Passionstraktat nach den Tagzeiten aus dem 16. Jahrhundert – 2021. szeptember
A XVI. századi padovai Passionsbetrachtung-szöveg kiadása, a Germanisztika műhely tagjainak gondozásában. (QuD II/II – a tervezet a Handschriftencensus-portálon is elérhető: http://www.handschriftencensus.de/editionsbericht/index.php?n=E_Janz-Wenig2)
Tervezett terjedelem: 200 oldal
Előzmények:
Opusculum tripartitum


Magyar műhely:

Juvenália 8. – 2022. június
A Collegium Magyar műhelyének kiadványa. A 2020. május 7-i VIII. Juvenália konferencia anyagait tartalmazza.
Tervezett terjedelem: 200 oldal
Előzmények:
Juvenália: hat-hét
Juvenália: négy-öt
Juvenália: kettő-három
Juvenália: egy

 
Határok és határátlépések. – 2022.  június

Az azonos című (2021. február) szakkollégiumi konferencia tanulmánykötete.

Tervezett terjedelem: 200 oldal

Előzmények:
Perspektívák 
 
 
A deixis a magyar nyelvben. – 2022. június
A kötet az ELTE DiAGram Központ Funkcionális nyelvészeti műhelyében készül, bevonva az ELTE EC Magyar Műhelyének tagjait. A kötet a funkcionális kognitív nyelvészet elméleti és módszertani elveit érvényesítve, az elmélet és az empíria harmonizációjára törekedve olyan esettanulmányokat kíván közzétenni, amelyek célja egyfelől a térjelölés és az időjelölés, másfelől a személyjelölés és a társas attitűdjelölés deiktikusságának bemutatása.
Tervezett terjedelem: 300 oldal
Előzmények:
Elmélet és módszer
Kontextualizáció
 

Mendöl Tibor földrajz, Földtudomány-Környezettudomány-Földtudomány műhely

 

Major Jenő válogatott tanulmányai  - 2022. június

(Hagyatékban maradt, eddig kiadatlan anyagokkal). Jövőre emlékezünk meg Major Jenő, a régi Collegium "utolsó szeniora" születésének 100. évfordulójáról.

Tervezett terjedelem: 300 oldal

Előzmények:
Földrajz és földtudomány az Eötvös Collegiumban
Fodor Ferenc önéletírásai

 

Olasz műhely:

Federigo Tozzi: Válogatott novellák. – 2021. december
Kétnyelvű kötet, amelyet az író halálának 100. évfordulója, valamint az Eötvös Collegium Olasz műhely újjászerveződésének 10. évfordulója alkalmából készítenek a diákok.
Tervezett terjedelem: 250 oldal
Előzmények:
Italia Nostra
és a szerzői joggal védett, közzé nem tehető kötetek:
Carta canta – Kutyabőr. Szerk. Ludmann Ágnes. ELTE Eötvös József Collegium, Budapest, 2017. ISBN: 978-615-5371-81-3. 143 p.
és
Allegri disperati. Antologia di scrittori dell’Emilia = Vidám vigasztalanok. Emiliai írók antológiája. A cura di Ágnes Ludmann. ELTE Eötvös József Collegium, Budapest, 2014. ISBN: 978-615-5371-23-3. 205 p. 
 
Olasz mozi-történet. – 2021. december
L’Italia raccontata dal cinema.
A Collegium Olasz műhelyének kiadványa. Oktatási segédkönyv.
Tervezett terjedelem: 200 oldal
 

Orientalisztika Műhely:

Közel s Távol X. – 2022. június
Az Orientalisztika műhely azonos című konferenciasorozatának újabb, jubileumi kötete. A 2020 márciusában megvalósult háromnapos nemzetközi konferencia tanulmánykötete.
Tervezett terjedelem: 300 oldal
Előzmények:
Közel s Távol IX
 

"Near and Far" - Studies from the Annual Conference of the Workshop of Oriental Studies – 2022. június

A Közel s Távol konferencia idegen-nyelvű tanulmánykötete

Tervezett terjedelem: 300 oldal
 

Skandinavisztika műhely:
Magyarország – skandináv szemmel – 2022. június

A skandinavisztika műhely antológiája három olyan skandináv (dán, norvég és svéd) személyiséggel foglalkozik a 19–20. századból, akik megkülönböztetett figyelemmel követték a magyarság sorsát, és sokat tettek hazánk kultúrájának külföldi megismertetéséért.

Tervezett terjedelem: 200 oldal
Előzmények:

Sextonaar

 

Történész műhely:

Bassola Zoltán egykori collegista emlékirata. – 2021. december
Az EC Történész műhely gondozásában. Az olvasmányos memoár a 20-as évek collegiumi működését is bemutatja.
Tervezett terjedelem: 600 oldal
 
Tanulmányok Bassola Zoltán munkásságáról. – 2021. december
Az EC Történész műhely gondozásában. A Collegiumban rendezett emlékkonferencia tanulmányai.
Tervezett terjedelem: 150 oldal
 
Opuscula historica V. – 2022. június
Tanulmánykötet az EC Történész műhelyének 2020-ban tartott műhelykonferenciáinak anyagából.
Az EC Történész műhelyének Konferencia Clio műhelyében c. éves rendszerességgel megtartott tudományos ülésszakján a Collegium történelem és régészet szakos, ill. történelemtanár-szakos hallgatói mutatják be a műhelyben egyetemi tanulmányaik mellett végzett kutatásaikat.
Előzmények:
Opuscula historica I.
Opuscula historica II.
Opuscula historica III. 
Opuscula historica IV.
 

Spanyol műhely:

Az autofikció elmélete és megjelenési formái. Oktatási segédkönyv – 2021. december

A francia, spanyol és angolszász irodalomban ismert és kutatott különös, hibrid irodalmi műfaj, az autofikció (vagy önfikció) elméletének oktatási segédanyagként történő bemutatása.
Tervezett terjedelem: 250 oldal
Előzmények:
El mundo literario de Juan Marsé

 
La nueva generación de lectores y la literatura (Az olvasók új generációja és az irodalom) – 2021. december
A kötet a Spanyol Filológia műhely és az ELTE Bölcsészettudományi Kar Spanyol Nyelvi- és Irodalmi Tanszéke hallgatóinak, tanárainak és más magyar ill. külföldi egyetemeken oktató kollégák, hispanisták válogatott tanulmányait tartalmazza. A témafelvetés alapja az a napjainkban megfigyelhető jelenség, hogy a mai fiatalok már egészen másképpen olvasnak irodalmat, és másképp közelítenek egy irodalmi alkotáshoz, mint akár pár évvel ezelőtt. A kötet tanulmányai ennek a helyzetnek különböző aspektusait elemzik, bemutatnak a mai irodalmi piacon megjelenő újdonságokat, valamint konkrét irodalmi művek újszerű megközelítései, interpretációi.
Tervezett terjedelem: 200 oldal
 
Estudios en torno a la Residencia de Estudiantes II (A madridi Residencia de Estudiantes által inspirált tanulmányok) – 2022. június
 
A madridi Residencia de Estudiantes a spanyol kultúra egyik legfontosabb központja volt a polgárháborút megelőző években. Akkoriban olyan híres képzőművészek, írók, értelmiségiek találkoztak ott, és járultak hozzá hírnevéhez, mint Federico García Lorca, Salvador Dalí és Luis Buñuel. A Residencia híre külföldön is elterjedt, Magyarországon például Márai Sándor emlékezett meg róla, s úgy tartotta ez az intézmény a kultúra fellegvára. A kötet a fent említett hírességek konkrét művei, és más, talán kevésbé ismert írók és költők alkotásain keresztül  kívánja bemutatni a Residencia szellemiségét, hatását nemcsak Spanyolországra, hanem az egész világra.
Tervezett terjedelem: 200 oldal
Előzmény:
Paralelismos e interpretaciones en torno a la Residencia de Estudiantes
 

Szlavisztika műhely:

A III. Szláv filológiai műhelykonferencia tanulmánykötete. – 2021. december
A Szláv filológiai műhely tagjainak előadásaiból készült tanulmányok.
Tervezett terjedelem: 250 oldal
Előzmények:
Kicsinyítés és nagyítás
Horizont
 

CATHEDRA MAGISTRORUM:

EC Cathedra Magistrorum  kötete: Kompetenzen und Standards  – 2022. június
Az Eötvös Collegium CM Tanárakadémia kutatócsoportjának VI. tematikus tanulmánykötete. fontos témája a kötetnek a standardizáció, illetve a nyelvtanítást befolyásoló curriculumok kérdése.
Tervezett terjedelem: 400 oldal
Előzmények:
Literatur
Lexik
https://eotvos.elte.hu/cathedra-magistrorum/a-cathedra-magistrorum-kotetei
 
Bevezetés az idegennyelv-szakdidaktikába – 2022. június
Az Eötvös Collegium CM Tanárakadémia kutatócsoport-vezetőinek oktatási segédkönyve, amelynek a szakdidaktika, a tanítás és a tanulás vizsgálata a tárgya, és ennek során integrálja a tanárképzés további szaktudományi ismereteit is, így a nyelvészetét, irodalom- és kultúratudományét. 
Tervezett terjedelem: 300 oldal
Előzmények:
Rezeptive Mehrsprachigkeit
https://eotvos.elte.hu/cathedra-magistrorum/a-cathedra-magistrorum-kotetei
 
 
ÖSSZKOLLÉGIUMI, NÉPSZERŰSÍTŐ KIADVÁNYOK
 
Adsumus XX. – 2022. június
A XXII. Eötvös Konferencia (2021. április 23–24.) tanulmánykötete.
Tervezett terjedelem: 500 oldal
Előzmények:
Adsumus XIX.
Adsumus XVIII.
Adsumus XVII.
Adsumus XVI.
Adsumus XV.


ECCE IX. – 2022. június
Eötvös Collegium – Collegiumi Értesítő IX. (2018/2019).
Az Eötvös Collegium évkönyve, amely teljes áttekintését adja egy-egy év szakmai és közéleti tevékenységeinek. Állandó fő egységek: igazgatói összegzés, 2 szakkollégista tudományos tanulmány (egy-egy természettudós és bölcsész), kurzusáttekintés, a szakmai műhelyek (17) beszámolói, áttekintés a collegiumi nyelvoktatásról, a Diákbizottság beszámolói, stb.
Tervezett terjedelem: 540 oldal
Előzmények:
ECCE VIII.
ECCE VII.
https://eotvos.elte.hu/szakmai-munka/kiadvanyok/ecce


Ingenia Hungarica VII. – 2022. június
A Kárpát-medencei Szakkollégiumi Konferencia sorozatának hetedik kötete.
Tervezett terjedelem: 250 oldal
Előzmények:
Ingenia Hungarica V.
Ingenia Hungarica VI.
A konferenciasorozat korábbi előadásaiból készült kötetek
 
GóJaláb. Elsőéves szakkollégistákat eligazító közéleti kiadvány. – 2021. szeptember
A mindenkori elsőéveseket könnyed stílusban eligazító, gyakorlati tudnivalókat tartalmazó közéleti kiadvány. Összeállítja az Eötvös Collegium Választmánya.
Tervezett terjedelem: 50 oldal
Előzmény:
GóJaláb
 
SZITU kötet V. – 2022. június
A Collegiumban megrendezett színháztudományi konferenciasorozat újabb kötete. Publikálásra felkért szerzőkkel.
Tervezett terjedelem: 250 oldal
Előzmények:
SZITU I.
SZITU II.
SZITU III.
SZITU IV.