Tervezett kiadványok

TUDOMÁNYOS MŰHELYKIADVÁNYOK 

 

Aurélien Sauvageot – Francia műhely:

Szabics Imre-tanulmánykötet emlékkötet – 2021. június
A Collegium egykori diákjának, a Francia Műhely néhai vezetőjének, Szabics Imre professzor emlékkötete. A professzor francia és magyar nyelvű tanulmányait a szakkollégista műhelytagok gondozzák, rendezik sajtó alá.
Tervezett terjedelem: 500 oldal
Előzmények:
Magyar királyfiak és királylányok
 
Szemelvények a 17. századi francia irodalomból. Oktatási segédkönyv – 2021. június
A tervezett 17. századi irodalmi szöveggyűjtemény olyan szemelvényeket gyűjt csokorba, melyek a korszakot tanulmányozó francia szakos hallgatók számára hasznos kiegészítésként szolgálnak irodalmi tanulmányaikhoz. A szövegeket rövid irodalomtörténeti bevezető előzi meg. A kötet francia nyelvű oktatási, tehetséggondozási segédkönyv.
Tervezett terjedelem: 300 oldal
Előzmények:
Tematikus francia szókincsfejlesztés
Les nouvelles Muses
 
Műhelykonferencia-akták – 2021. június
A Francia Műhely 2020 őszére konferenciát szervez Le temps s’est cool címmel. A hallgatók irodalmi és nyelvészeti tárgyú előadásai mellett, külföldi vendégelőadók is előadnak, így várhatóan kellő számú tanulmány gyűlik össze, hogy színvonalas kiadvány készüljön.
Tervezett terjedelem: 150 oldal
Előzmények:
Tableaux Changeants
Promenades
 

Bollók János Klasszika-filológia műhely:

Újgörög olvasó és gyakorlókönyv, oktatási segédkönyv. – 2020. december
A Collegiumban működő Byzantium Központ kiadványa. Közreműködnek a klasszika-filológus hallgatók.
Tervezett terjedelem: 300 oldal
Előzmények:
Középhaladó ógörög nyelvkönyv
 
Sapiens ubique civis – 2020.  december
A kötet a Collegium klasszika-filológus hallgatóinak közreműködésével, a szegedi társintézményben rendezett Sapiens Ubique Civis VII (PhD Student and Young Scholar Conference on Classics and the Reception of Antiquity) című doktoranduszok és fiatal kutatók részvételével megvalósult 2019-es nemzetközi konferencia legjobb előadásaiból készült tanulmányokat tartalmazza.
Tervezett terjedelem: 300 oldal
Előzmények:
Sapiens ubique civis
 
                                                    
Byzanz und das Abendland VII. – 2021. április
A Collegiumban működő Byzantium Központ kiadványa. Közreműködnek a klasszika-filológus hallgatók.
Tervezett terjedelem: 200 oldal
Előzmények:
Byzanz und das Abendland VI.
http://byzantium.eotvos.elte.hu/kiadvanyok/on-line/
 
Byzance et l’Occident VI. – 2021. április
A Collegiumban működő Byzantium Központ kiadványa. Közreműködnek a klasszika-filológus hallgatók.
Tervezett terjedelem: 200 oldal
Előzmények:
Byzance et l’Occident V.
http://byzantium.eotvos.elte.hu/kiadvanyok/on-line/
 
 

Germanisztika műhely:

Quelle und Deutung VI. – 2021. április
 A Germanisztika műhely sorozatának ötödik kötete. Német filológiai tanulmányok.
Tervezett terjedelem: 200 oldal
Előzmények:
Quelle und Deutung V.
Quelle und Deutung IV.
Quelle und Deutung III.
Quelle und Deutung II.
Quelle und Deutung I.
 
Ein Passionstraktat nach den Tagzeiten aus dem 16. Jahrhundert – 2021. április
A XVI. századi padovai Passionsbetrachtung-szöveg kiadása, a Germanisztika műhely tagjainak gondozásában. (QuD II/II – a tervezet a Handschriftencensus-portálon is elérhető: http://www.handschriftencensus.de/editionsbericht/index.php?n=E_Janz-Wenig2)
Tervezett terjedelem: 200 oldal
Előzmények:
Opusculum tripartitum


Magyar műhely:

Juvenália: hat—hét. – 2021. április
A Collegium Magyar műhelyének kiadványa. A 2018. május 12-ei VI. Juvenália és a 2019. május 11-ei VII. Juvenália konferencia anyagait tartalmazza.
Tervezett terjedelem: 200 oldal
Előzmények:
Juvenália: négy-öt
Juvenália: kettő-három
Juvenália: egy
 
Perspektívák: Irodalom, nyelv, kultúra. – 2020. december
A Collegium Magyar műhelyének kiadványa. A 2018. november 16-17-én megrendezett Perspektívák: Irodalom, nyelv, kultúra című műhelykonferencia írásos anyagai (tanulmányok).
Tervezett terjedelem: 300 oldal
 
Líra, poétika, diskurzus. – 2020. december
A Collegium Magyar műhelyének kiadványa. A kötet az ELTE DiAGram Központ Stíluskutató csoportjának szakmai műhelyében készül, az ELTE EC Magyar Műhelyének közreműködésével. Olyan esettanulmányok közlése, amelyek a magyar nyelvre összpontosítva hozzájárulnak ahhoz, hogy a lírai diskurzusok személyjelölő konstrukcióinak elméletileg, módszertanilag és empirikusan egyaránt megalapozott leírását lehessen adni, és erre alapozva be lehessen mutatni, hogy ezek a konstrukciók hogyan járulnak hozzá a lírai diskurzusok poétikusságához.
Tervezett terjedelem: 300 oldal
Előzmények:
Elmélet és módszer
 
 
A deixis a magyar nyelvben. – 2021. április
A kötet az ELTE DiAGram Központ Funkcionális nyelvészeti műhelyében készül, bevonva az ELTE EC Magyar Műhelyének tagjait. A kötet a funkcionális kognitív nyelvészet elméleti és módszertani elveit érvényesítve, az elmélet és az empíria harmonizációjára törekedve olyan esettanulmányokat kíván közzétenni, amelyek célja egyfelől a térjelölés és az időjelölés, másfelől a személyjelölés és a társas attitűdjelölés deiktikusságának bemutatása.
Tervezett terjedelem: 300 oldal
Előzmények:
Elmélet és módszer
Kontextualizáció
 
 

Olasz műhely:

Federigo Tozzi: Válogatott novellák. – 2020. december
Kétnyelvű kötet, amelyet az író halálának 100. évfordulója, valamint az Eötvös Collegium Olasz műhely újjászerveződésének 10. évfordulója alkalmából készítenek a diákok.
Tervezett terjedelem: 250 oldal
Előzmények:
Italia Nostra
és a szerzői joggal védett, közzé nem tehető kötetek:
Carta canta – Kutyabőr. Szerk. Ludmann Ágnes. ELTE Eötvös József Collegium, Budapest, 2017. ISBN: 978-615-5371-81-3. 143 p.
és
Allegri disperati. Antologia di scrittori dell’Emilia = Vidám vigasztalanok. Emiliai írók antológiája. A cura di Ágnes Ludmann. ELTE Eötvös József Collegium, Budapest, 2014. ISBN: 978-615-5371-23-3. 205 p. 
 
Olasz mozi-történet. – 2021. április
L’Italia raccontata dal cinema.
A Collegium Olasz műhelyének kiadványa. Oktatási segédkönyv.
Tervezett terjedelem: 200 oldal
 

Orientalisztika Műhely:

Közel s Távol X. – 2021. június
Az Orientalisztika műhely azonos című konferenciasorozatának újabb, jubileumi kötete. A 2020 márciusában megvalósult háromnapos nemzetközi konferencia tanulmánykötete.
Tervezett terjedelem: 300 oldal
Előzmények:
Közel s Távol IX
 
 

Történész műhely:

Bassola Zoltán egykori collegista emlékirata. – 2020. december
Az EC Történész műhely gondozásában. Az olvasmányos memoár a 20-as évek collegiumi működését is bemutatja.
Tervezett terjedelem: 600 oldal
 
Tanulmányok Bassola Zoltán munkásságáról. – 2020. december
Az EC Történész műhely gondozásában. A Collegiumban rendezett emlékkonferencia tanulmányai.
Tervezett terjedelem: 150 oldal
 
Opuscula historica IV. – 2021. április
Tanulmánykötet az EC Történész műhelyének 2019-ben tartott műhelykonferenciáinak anyagából.
Az EC Történész műhelyének Konferencia Clio műhelyében c. éves rendszerességgel megtartott tudományos ülésszakján a Collegium történelem és régészet szakos, ill. történelemtanár-szakos hallgatói mutatják be a műhelyben egyetemi tanulmányaik mellett végzett kutatásaikat.
Előzmények:
Opuscula historica I.
Opuscula historica II.
Opuscula historica III. 
 

Spanyol műhely:

Az autofikció elmélete és megjelenési formái. Oktatási segédkönyv – 2021. április
A francia, spanyol és angolszász irodalomban ismert és kutatott különös, hibrid irodalmi műfaj, az autofikció (vagy önfikció) elméletének oktatási segédanyagként történő bemutatása.
Tervezett terjedelem: 250 oldal
Előzmények:
El mundo literario de Juan Marsé

 
La nueva generación de lectores y la literatura (Az olvasók új generációja és az irodalom) – 2021. június
A kötet a Spanyol Filológia műhely és az ELTE Bölcsészettudományi Kar Spanyol Nyelvi- és Irodalmi Tanszéke hallgatóinak, tanárainak és más magyar ill. külföldi egyetemeken oktató kollégák, hispanisták válogatott tanulmányait tartalmazza. A témafelvetés alapja az a napjainkban megfigyelhető jelenség, hogy a mai fiatalok már egészen másképpen olvasnak irodalmat, és másképp közelítenek egy irodalmi alkotáshoz, mint akár pár évvel ezelőtt. A kötet tanulmányai ennek a helyzetnek különböző aspektusait elemzik, bemutatnak a mai irodalmi piacon megjelenő újdonságokat, valamint konkrét irodalmi művek újszerű megközelítései, interpretációi.
Tervezett terjedelem: 200 oldal
 
Estudios en torno a la Residencia de Estudiantes II (A madridi Residencia de Estudiantes által inspirált tanulmányok) – 2021. június
 
A madridi Residencia de Estudiantes a spanyol kultúra egyik legfontosabb központja volt a polgárháborút megelőző években. Akkoriban olyan híres képzőművészek, írók, értelmiségiek találkoztak ott, és járultak hozzá hírnevéhez, mint Federico García Lorca, Salvador Dalí és Luis Buñuel. A Residencia híre külföldön is elterjedt, Magyarországon például Márai Sándor emlékezett meg róla, s úgy tartotta ez az intézmény a kultúra fellegvára. A kötet a fent említett hírességek konkrét művei, és más, talán kevésbé ismert írók és költők alkotásain keresztül  kívánja bemutatni a Residencia szellemiségét, hatását nemcsak Spanyolországra, hanem az egész világra.
Tervezett terjedelem: 200 oldal
Előzmény:
Paralelismos e interpretaciones en torno a la Residencia de Estudiantes
 
 

Szlavisztika műhely:

A III. Szláv filológiai műhelykonferencia tanulmánykötete. – 2020. december
A Szláv filológiai műhely tagjainak előadásaiból készült tanulmányok.
Tervezett terjedelem: 250 oldal
Előzmények:
Kicsinyítés és nagyítás
Horizont
 

 

CATHEDRA MAGISTRORUM:

EC Cathedra Magistrorum  kötete  – 2020. december
Az Eötvös Collegium CM Tanárakadémia kutatócsoportjának V. tematikus tanulmánykötete. Tanulmányok „Lexik” mottó alatt. A sorozat célja a tanári tudás kiépítése. A nyelvtanítás célja a nyelvi cselekvőképesség fejlesztése, ennek alapját képezi a nyelvi bázis. A nyelvi bázis alapvetően lexikai és grammatikai ismereteket foglal magában, ezek felhasználásával valósulhat meg  a nyelvi cselekvés pl. beszéd vagy értés. A kötet e terület fejlesztéséhez szükséges tanári tudást kívánja elmélyíteni.
Tervezett terjedelem: 300 oldal
Előzmények:
Literatur
https://eotvos.elte.hu/cathedra-magistrorum/a-cathedra-magistrorum-kotetei
 
Bevezetés az idegennyelv-szakdidaktikába – 2021. június
Az Eötvös Collegium CM Tanárakadémia kutatócsoport-vezetőinek oktatási segédkönyve, amelynek a szakdidaktika, a tanítás és a tanulás vizsgálata a tárgya, és ennek során integrálja a tanárképzés további szaktudományi ismereteit is, így a nyelvészetét, irodalom- és kultúratudományét. 
Tervezett terjedelem: 300 oldal
Előzmények:
Rezeptive Mehrsprachigkeit
https://eotvos.elte.hu/cathedra-magistrorum/a-cathedra-magistrorum-kotetei
 
 
 
ÖSSZKOLLÉGIUMI, NÉPSZERŰSÍTŐ KIADVÁNYOK
 
Adsumus XVIII. – 2021. április
A XX. Eötvös Konferencia (2019. április 12-13.) tanulmánykötete.
Tervezett terjedelem: 500 oldal
Előzmények:
Adsumus XVII.
Adsumus XVI.
Adsumus XV.
                           
Adsumus XIX. – 2021. június
A XXI. Eötvös Konferencia (2021. április) tanulmánykötete.
Tervezett terjedelem: 500 oldal
Előzmények:
Adsumus XVII.
Adsumus XVI.
Adsumus XV.
 
 
ECCE VIII. – 2020. december
Eötvös Collegium – Collegiumi Értesítő VIII. (2017/2018).
Az Eötvös Collegium évkönyve, amely teljes áttekintését adja egy-egy év szakmai és közéleti tevékenységeinek. Állandó fő egységek: igazgatói összegzés, 2 szakkollégista tudományos tanulmány (egy-egy természettudós és bölcsész), kurzusáttekintés, a szakmai műhelyek (17) beszámolói, áttekintés a collegiumi nyelvoktatásról, a Diákbizottság beszámolói, stb.
Tervezett terjedelem: 540 oldal
Előzmények:       
ECCE VII.
https://eotvos.elte.hu/szakmai-munka/kiadvanyok/ecce
 
ECCE IX. – 2021. június
Eötvös Collegium – Collegiumi Értesítő IX. (2018/2019).
Az Eötvös Collegium évkönyve, amely teljes áttekintését adja egy-egy év szakmai és közéleti tevékenységeinek. Állandó fő egységek: igazgatói összegzés, 2 szakkollégista tudományos tanulmány (egy-egy természettudós és bölcsész), kurzusáttekintés, a szakmai műhelyek (17) beszámolói, áttekintés a collegiumi nyelvoktatásról, a Diákbizottság beszámolói, stb.
Tervezett terjedelem: 540 oldal
Előzmények:
ECCE VII.
https://eotvos.elte.hu/szakmai-munka/kiadvanyok/ecce
 
Ingenia Hungarica VI. – 2021. szeptember
A Kárpát-medencei Szakkollégiumi Konferencia sorozatának hatodik kötete.
Tervezett terjedelem: 250 oldal
Előzmények:
Ingenia Hungarica V.
A konferenciasorozat korábbi előadásaiból készült kötetek

 
GóJaláb. Elsőéves szakkollégistákat eligazító közéleti kiadvány. – 2020. december
A mindenkori elsőéveseket könnyed stílusban eligazító, gyakorlati tudnivalókat tartalmazó közéleti kiadvány. Összeállítja az Eötvös Collegium Választmánya.
Tervezett terjedelem: 50 oldal
Előzmény:
GóJaláb

 
SZITU kötet IV. – 2021. június
A Collegiumban megrendezett színháztudományi konferenciasorozat újabb kötete (a 2019. évi konferencia anyaga).
Tervezett terjedelem: 250 oldal
Előzmények:
SZITU I.
SZITU II.
SZITU III.