Tervezett kiadványok

TUDOMÁNYOS MŰHELYKIADVÁNYOK 

 

Bollók János Klasszika-filológia műhely:

SEC XIV. – 2020. június

A Societas Europea Classica konferenciasorozatának, a collegiumi székhelyű diákegyesületnek a kiadványa. A XIV. konferencia tanulmánykötete.
Tervezett terjedelem: 100 oldal

Előzmények:
Conciliatio. A SEC XIII. várható megjelenése: 2019. szeptember
Agón
Amphidromia
Syrinx

 

Germanisztika műhely:

Quelle und Deutung V. – 2019. november

 A Germanisztika műhely sorozatának ötödik kötete. Német filológiai tanulmányok.
Tervezett terjedelem: 200 oldal

Előzmények:
Quelle und Deutung IV.
Quelle und Deutung III.
Quelle und Deutung II.
Quelle und Deutung I.

 

Magyar műhely:

Juvenália: hat—hét. – 2020. április

A Collegium Magyar műhelyének kiadványa. A 2018. május 12-ei VI. Juvenália és a 2019. május 11-ei VII. Juvenália konferencia anyagait tartalmazza.

Tervezett terjedelem: 200 oldal

Előzmények:
Juvenália: négy-öt
Juvenália: kettő-három
Juvenália: egy

Perspektívák: Irodalom, nyelv, kultúra. – 2019. december

A Collegium Magyar műhelyének kiadványa. A 2018. november 16-17-én megrendezett Perspektívák: Irodalom, nyelv, kultúra című műhelykonferencia írásos anyagai (tanulmányok).
Tervezett terjedelem: 300 oldal

 

Olasz műhely:

Federigo Tozzi: Válogatott novellák.

Kétnyelvű kötet, amelyet az író halálának 100. évfordulója, valamint az Eötvös Collegium Olasz műhely újjászerveződésének 10. évfordulója alkalmából készítenek a diákok.

Tervezett terjedelem: 250 oldal

Előzmények:
http://honlap.eotvos.elte.hu/wp-content/uploads/2016/02/italianostra.pdf
és a szerzői joggal védett, közzé nem tehető kötetek:
Carta canta – Kutyabőr. Szerk. Ludmann Ágnes. ELTE Eötvös József Collegium, Budapest, 2017. ISBN: 978-615-5371-81-3. 143 p.
és
Allegri disperati. Antologia di scrittori dell’Emilia = Vidám vigasztalanok. Emiliai írók antológiája. A cura di Ágnes Ludmann. ELTE Eötvös József Collegium, Budapest, 2014. ISBN: 978-615-5371-23-3. 205 p. 

Olasz mozi-történet: L’Italia raccontata dal cinema.

A Collegium Olasz műhelyének kiadványa. Oktatási segédkönyv.

Tervezett terjedelem: 200 oldal

 

Történész műhely:

Bassola Zoltán egykori collegista emlékirata.

 Az EC Történész műhely gondozásában. Az olvasmányos memoár a 20-as évek collegiumi működését is bemutatja. Az emlékiratot a Collegiumban rendezett emlékkonferencia tanulmányai egészítik ki.

Tervezett terjedelem: 650 oldal

 Opuscula historica IV.
Tanulmánykötet az EC Történész műhelyének 2019-ben tartott műhelykonferenciáinak anyagából.

Az EC Történész műhelyének Konferencia Clio műhelyében c. éves rendszerességgel megtartott tudományos ülésszakján a Collegium történelem és régészet szakos, ill. történelemtanár-szakos hallgatói mutatják be a műhelyben egyetemi tanulmányaik mellett végzett kutatásaikat. A műhelykonferencia és az annak anyagából tervezett tanulmánykötet reményeink szerint nemcsak szakkollégiumi diákjainkat segíti hozzá tehetséggondozási programunk keretein belül első publikációikhoz, de a szélesebb történész-szakma számára is értékes részeredményeket tárnak fel.

Előzmények:
http://honlap.eotvos.elte.hu/wp-content/uploads/2016/02/Opuscula-Historica-III..pdf
http://honlap.eotvos.elte.hu/wp-content/uploads/2016/02/Opuscula-Historica-II.pdf
http://honlap.eotvos.elte.hu/wp-content/uploads/2016/02/Opuscula_historica_I._Tanulmanyok_a_XIV..pdf

 

Spanyol műhely:

Az autofikció elmélete és megjelenési formái. – 2020. február

A francia, spanyol és angolszász irodalomban ismert és kutatott különös hibrid irodalmi műfaj, az autófikció (vagy önfikció) elméletének oktatási segédanyagként történő bemutatása.

Tervezett terjedelem: 250 oldal

La nueva generación de lectores  y la literatura (Az olvasók új generációja és az irodalom) –2020. június

A kötet a Spanyol Filológia műhely és az ELTE Bölcsészettudományi Kar Spanyol Nyelvi- és Irodalmi Tanszéke hallgatóinak, tanárainak és más magyar ill. külföldi egyetemeken oktató kollégák, hispanisták válogatott tanulmányait tartalmazza. A témafelvetés alapja az a napjainkban megfigyelhető jelenség, hogy a mai fiatalok már egészen másképpen olvasnak irodalmat, és másképp közelítenek egy irodalmi alkotáshoz, mint akár pár évvel ezelőtt. A kötet tanulmányai ennek a helyzetnek különböző aspektusait elemzik, bemutatnak a mai irodalmi piacon megjelenő újdonságokat, valamint konkrét irodalmi művek újszerű megközelítései, interpretációi. Tervezett terjedelem: 200 oldal

Előzmény:
http://honlap.eotvos.elte.hu/wp-content/uploads/2017/05/Residencia.pdf

 

Szlavisztika műhely:

III. Szláv filológiai műhelykonferencia tanulmánykötete. 2019. december

A Szláv filológiai műhely tagjainak előadásaiból készült tanulmányok.

Tervezett terjedelem: 250 oldal

Előzmények:
http://honlap.eotvos.elte.hu/wp-content/uploads/2016/02/Kicsi-nagy.pdf
és
http://honlap.eotvos.elte.hu/wp-content/uploads/2017/03/Horizont.web_.pdf

EC Cathedra Magistrorum  kötete  – 2020. február

Az Eötvös Collegium CM Tanárakadémia kutatócsoportjának V. tematikus tanulmánykötete. Tanulmányok „Lexik” mottó alatt. A sorozat célja a tanári tudás kiépítése. A nyelvtanítás célja a nyelvi cselekvőképesség fejlesztése, ennek alapját képezi a nyelvi bázis. A nyelvi bázis alapvetően lexikai és grammatikai ismereteket foglal magában, ezek felhasználásával valósulhat meg  a nyelvi cselekvés pl. beszéd vagy értés. A kötet e terület fejlesztéséhez szükséges tanári tudást kívánja elmélyíteni.

Tervezett terjedelem: 300 oldal

Előzmények:
http://honlap.eotvos.elte.hu/fooldal/cathedra-magistrorum/a-cathedra-magistrorum-kotetei/

 

ÖSSZKOLLÉGIUMI, NÉPSZERŰSÍTŐ KIADVÁNYOK

 

Adsumus XVIII. – 2020. április

A XX. Eötvös Konferencia (2019. április 12-13.) tanulmánykötete.

Tervezett terjedelem: 500 oldal

Előzmények:
Adsumus XVII. megjelenés alatt.
Adsumus XVI.
Adsumus XV.

 

ECCE VIII. – 2019. december

Eötvös Collegium – Collegiumi Értesítő VIII. (2017/2018).

Az Eötvös Collegium évkönyve, amely teljes áttekintését adja egy-egy év szakmai és közéleti tevékenységeinek. Állandó fő egységek: igazgatói összegzés, 2 szakkollégista tudományos tanulmány (egy-egy természettudós és bölcsész), kurzusáttekintés, a szakmai műhelyek (17) beszámolói, áttekintés a collegiumi nyelvoktatásról, a Diákbizottság beszámolói, stb.

Tervezett terjedelem: 540 oldal

Előzmények:
http://honlap.eotvos.elte.hu/kiadvanyok/ecce/

 

Ingenia Hungarica VI– 2020. június

A Kárpát-medencei Szakkollégiumi Konferencia sorozatának hatodik kötete.

Tervezett terjedelem: 250 oldal

Előzmények:
A konferenciasorozat korábbi előadásaiból készült kötetek:
http://honlap.eotvos.elte.hu/fooldal/kiadvanyok/ingenia-hungarica/

 

GóJaláb. Elsőéves szakkollégistákat eligazító közéleti kiadvány. – 2019. december

A mindenkori elsőéveseket könnyed stílusban eligazító, gyakorlati tudnivalókat tartalmazó közéleti kiadvány. Összeállítja az Eötvös Collegium Választmánya.

Tervezett terjedelem: 50 oldal

 

SZITU kötet III. – 2019.

A Collegiumban megrendezett színháztudományi konferenciasorozat újabb kötete (a 2018. évi konferencia anyaga).

Tervezett terjedelem: 250 oldal

Előzmények:
SZITU I.
SZITU II.