Köszöntjük a 65 éve újjászervezett Eötvös Kollégiumot!

Az Eötvös József Kollégium 1958-as újjászervezését – a fennállásának 65. évfordulója alkalmából – Tóth Gábor, a szakkollégium igazgatójának (1958–1984) összefoglaló tanulmánya nyomán idézzük fel.

„A régi Eötvös József Collegiumot 1950-ben a Kormányzat megszüntette. A Collegiumot megszüntető határozat olyan intézmény munkáját szakította meg, amely 55 éves fennállása alatt tudósok és tudós tanárok egész sorát adta a magyar tudomány és a közoktatás számára.

A régi kollégium szelleme azonban tovább élt azokban, akik az Eötvös Collegiumból kerültek ki. A nemzedékek sora nem szakadt meg ebben a nehéz időben sem. Az Eötvös-kollégiumi szellemet az egyetem volt Eötvös kollégista tanárai átörökítették a fiatal nemzedékbe. Nem volt már meg a régi kollégium, de a szelleme élt: a Ménesi úti diákotthon lakóiban felmerült a kollégiummá szervezés gondolata, a vágy a kollégiumi élet iránt. Az egyetem rektorát kérték, hogy a Ménesi úti diákotthon felvehesse a régi nevet.

Az előzetes javaslatok és az 1957. szeptember 18-i kollégiumi előterjesztés alapján az egyetem rektori tanácsa olyan határozatot hozott, hogy megkezdi a kollégium fokozatos kiépítését.

A kollégiumi ifjúság és állami vezetése hozzáfogott a kollégiumi közösség kialakításához, fokozott nevelési tevékenységgel feloldotta a hallgatók egy részében még meglévő – egymás és a kollégium iránti – közömbösséget.

Az általános kollégiummá fejlesztéssel párhuzamosan elkezdődött a szakkollégium kiépítése. 1958. október 17-én kezdte meg működését a szakkollégium a rektori tanács által ideiglenesen jóváhagyott szervezeti és működési szabályzat alapján.

*

A mai kollégisták lesznek a holnap tanárai, szakemberei és tudományos kutatói. Bízunk abban, hogy a kollégiumi évek alatt tanúsított szakmai igényesség, szocialista életvitel végigkíséri őket pályájukon. Az a munka, ami ma a kollégiumban folyik, a régi Eötvös Collegium progresszív hagyományainak folytatása. Meggyőződésünk, hogy a mai Eötvös József Kollégium szerény munkájával hozzá tud járulni hazánk közoktatásának és kulturális életének fejlődéséhez. Ezért kollégiumunkat a régi Collegium örökösének tartjuk, és úgy gondoljuk, hogy eddigi munkájával bebizonyította létjogosultságát.”

(Részletek Tóth Gábor: Az Eötvös Kollégium 1957-től 1984-ig című tanulmányából)

Az új kollégium fennállásának 65. évfordulója alkalmából készült a Collegium Nostrum alumni-adatbázis és a Collegiumhoz kötődő szövegek tára, a Collegialia-gyűjtemény.

Collegialia – a Collegium online archívuma

A Collegialia, scripta ad Collegium pertinentia gyűjteményben a Collegiumhoz kötődő írásokat, az intézmény gondozásában megjelent kiadványokat kívántuk összegyűjteni és elérhetővé tenni az érdeklődők számára. A digitalizált szövegek – a történelmi Collegiumtól az újjászervezés időszakán át napjainkig – az intézmény és a collegista közösség történetét beszélik el, irodalmi archívumát nyújtják a szakkollégiumnak.

Collegium Nostrum – az alumnusok adattára

A történelmi Collegiumról készült 1946. évi kimutatás szellemében létrehoztunk egy adattárat, melynek célja valamennyi egykori Eötvös-collegista közzétehető adatainak összegyűjtése. A levéltári kutatómunka és adatgyűjtés célja tovább árnyalni a Collegium szerepét a magyar felsőoktatásban, a tudományos és szellemi életben, valamint statisztikai adatokkal alátámasztani a collegiumi hivatás, azaz a tanár- és tudósképzés területén elért eredményeket.

Az adattárat folyamatosan fejlesztjük és bővítjük. Köszönjük, ha Ön is segíti munkánkat az adatok kiegészítésével!

Támogatók

A projektek a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósultak meg.

Nemzeti Kulturális Alap