Határok és határátlépések

Határok és határátlépések
02/26 - 02/27

2021. február 26. - 2021. február 27.

02/26 - 02/27

2021. február 26. - 2021. február 27.


Felhívás

 

Az Eötvös Collegium Magyar műhelye Határok és határátlépések címmel konferenciát szervez olyan alap-, mester-, osztatlan tanári, valamint doktori képzésben résztvevő hallgatóknak, akik irodalomtudománnyal, kultúratudománnyal, nyelvtudománnyal, valamint ezek határterületeivel foglalkoznak. A konferencia a járványhelyzetre való tekintettel online kerül megszervezésre.

A magyar nyelvű előadásokat a következő területekről várjuk:

irodalomelmélet – filológia – textológia, irodalom és interpretáció, irodalom mint a kultúrák találkozási területe (pl. színháztudomány, fordítástudomány stb.), valamint nyelvelmélet és nyelvfilozófia, nyelvtörténet, leíró nyelvészet és funkcionalitás, nyelvtudomány és alkalmazási lehetőségei, továbbá magyarnyelv- és irodalomoktatás módszertana.

A konferencia időpontja: 2021. február 26–27.

Helyszín: a konferencia számára létrehozott Teams-felület 

A konferencia célkitűzése egyrészt, hogy az egyes diszciplínákban elmélyülő hallgatók találkozhassanak a saját témájukhoz közelálló kutatásokkal, és ezáltal termékeny tudományos diskurzus alakulhasson ki. Ugyanakkor a konferencia nem titkolt célja, hogy párbeszédet teremtsen az egyes tudományterületek között, hiszen a felsorolt területek számos ponton érintkezhetnek, így reményeink szerint a határátlépéseknek köszönhetően új, érdekes kutatási szempontok, kérdések merülhetnek fel.

A beérkező absztraktokat az adott tudományterületen jártas egyetemi oktatók bírálják el. Az előadások 20 percesek, amelyet 10 perc vita követ.

Jelentkezni a jelentkezési űrlap kitöltésével, valamint egy 2000-2500 leütés terjedelmű absztrakttal lehet, amelyet szintén az űrlapon kell feltölteni.

A jelentkezési határidő 2021. január 17. (vasárnap) éjfél.

A konferencia absztraktfüzete ide kattintva érhető el.

További információval a hataratlepesek.ejc@gmail.com levelezési címen szolgálunk.

A konferencia Facebook-eseménye: https://fb.me/e/BiD2Nlkr

A konferencia szerkesztett és válogatott anyagából konferenciakötet megjelentetését tervezzük.