Test-symposium, Irodalom, elmélet és kritika – Konferenciafelhívás

Test-symposium, Irodalom, elmélet és kritika – Konferenciafelhívás
06/11 - 06/12

2021. június 11. - 2021. június 12.

06/11 - 06/12

2021. június 11. - 2021. június 12.


Test-symposium, 2021. június 11–12.

A testben létezés tapasztalata mindig is kiemelt szerepet kapott világértésünkben, így az irodalmi szövegek mögött is ott húzódott a testiesültség alapélménye. A huszadik század második felétől viszont megszaporodni látszanak azok a művek és interpretációs gyakorlatok, melyek nem pusztán konstatálják, hanem a cselekményt és a narratívát rendező központi elemként fogják fel a test és a testiség jelenvalóságát. A testiesültség tapasztalata éppúgy tetten érhető az irodalmi műalkotásokban, mint azok befogadása során, az irodalomoktatásban és a műinterpretáció intézményes gyakorlataiban. Nem véletlen, hogy a különböző irodalomelméleti irányzatok is egyre sokrétűbb módon reflektálnak a jelenségre. Eseményünk célja kontextust teremteni a párhuzamosan futó irodalmi és irodalomközeli valóságok találkozása számára. Ennek szellemében a symposiumot négy különböző programtípus alkotja: hagyományos tudományos tanácskozás, kerekasztal-beszélgetések, középiskolásoknak szánt interaktív foglalkozások és felolvasások.

Plenáris előadók:
Dr. Takács Miklós (Debreceni Egyetem)
Dr. Zsadányi Edit (Eötvös Loránd Tudományegyetem)

Irodalmi felolvasások:
Izsó Zita és Seres Lili Hanna
Kovács Viktor és Dominik

Részletes program

Absztraktfüzet

Interaktív foglalkozás

Facebook